pb.pl
2,6100 zł
-1,14% -0,0300 zł
Pamapol SA (PMP)

Wyniki finansowe - PAMAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 154 336 168 561 162 508 189 773
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 889 5 082 5 665 6 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 066 3 182 2 702 4 997
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 990 2 008 2 561 4 172
Amortyzacja (tys. zł) 5 012 4 460 3 322 4 075
EBITDA (tys. zł) 8 901 9 542 8 987 10 608
Aktywa (tys. zł) 332 303 368 239 370 658 391 291
Kapitał własny (tys. zł)* 99 520 101 528 104 519 108 691
Liczba akcji (tys. szt.) 34 750,050 34 750,050 34 750,050 34 750,050
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,058 0,074 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,864 2,922 3,008 3,128
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej