0,3300 zł
-2,94% -0,0100 zł
URSUS SA (URS)

Informacje o spółce - URSUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka produkuje i sprzedaje ciągniki oraz maszyny rolnicze. Oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Spółka posiada trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Alojzego Felińskiego 2
Kod: 01-513
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2660266
Fax:
Internet: www.ursus.com
Email: ursus@ursus.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ursus SA w upadłości
Prezes: Urbański Andrzej
Sektor: środki transportu
EKD: produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Liczba akcji: 64 600 000
Zatrudnienie:
  • 276 (2020r.) - spółka
  • 312 (2020r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 7392388088
KRS: 0000013785
EKD: 28,30
Ticker GPW: URS
ISIN: PLPMWRM00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 318 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 64 600 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 106 996
Liczba głosów na WZA: 64 600 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,32%
Kapitał akcyjny: 64 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 106 996
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 62,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pol-Mot Holding SA bezpośrednio,wraz z Reo sp. z o.o. Inwestycje SKA, Pol-Mo Auto SA, i Invest-Mot sp. z o.o. 24 106 996 (37,32%) 24 106 996 (37,32%) 2020-04-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA aport 350 000
700 000,00
2,00 2,00 350 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1997-06-27
2008-01-25
realizacja warrantów serii 1 5 000 000
10 000 000,00
1,00 2,00 31 180 000
31 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów serii 1 2 800 000
5 600 000,00
1,00 2,00 39 580 000
39 580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów serii 1 1 600 000
3 200 000,00
1,00 2,00 41 180 000
41 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria P 4 100 000
10 250 000,00
1,00 2,50 54 180 000
54 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-12
2016-04-13
podwyższenie kapitału seria R 5 000 000
1,00 59 180 000
59 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-29
realizacja warrantów serii 1 5 600 000
11 200 000,00
1,00 2,00 36 780 000
36 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J 3 000 000
2,00 7 340 000
14 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2006-12-22
2008-01-25
seria I 2 000 000
2,00 4 340 000
8 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2006-01-11
2008-01-25
seria H 180 000
2,00 2 340 000
4 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2003-03-13
2008-01-05
seria B 200 000
2,00 550 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1998-08-21
2008-01-25
seria C 400 000
2,00 950 000
1 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1999-06-17
2008-01-25
seria D 300 000
2,00 1 250 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2000-01-25
2008-01-25
seria E 450 000
2,00 1 700 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2000-12-21
2008-01-25
seria F 160 000
2,00 1 860 000
3 720 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2001-10-18
2008-01-25
seria G 300 000
2,00 2 160 000
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2002-08-07
2008-01-25
split 1:2 2007-03-20
1,00 14 680 000
14 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-04
seria L - oferta menedżerska 2007-04-27 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja publiczna 2007-04-27 7 500 000
30 000 000,00
1,00 4,00 22 180 000
22 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2008-01-08
2008-01-25
seria D - oferta menedżerska za warranty serii D, E i F 2008-05-06 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z FMR Pol-Mot Opalenica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-31
zmiana firmy z Pol-Mot Warfama SA na Ursus SA 2012-05-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
seria N - prawo poboru 5,295:1 2012-08-31 4 000 000
8 000 000,00
1,00 2,00 26 180 000
26 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-28
2013-04-30
seria O - subskrypcja prywatna warranty serii 1 2014-05-26 15 000 000
30 000 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2015-10-07 4 100 000
10 250 000,00
1,00 2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Q - Pol-Mot Holding SA za warranty subskrypcyjne serii 2 2015-10-07 8 900 000
22 250 000,00
1,00 2,50 50 080 000
50 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-10
2016-04-13
seria R - subskrypcja prywatna 2015-10-07 5 000 000
12 500 000,00
1,00 2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2018-08-31 5 420 000
13 550 000,00
1,00 2,50 64 600 000
64 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-17
2018-10-23
połączenie z Ursus Bus SA bez podwyższania kapitału 2020-02-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-11-16 Prawo poboru 1109:200
2008-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Goryszewski Henryk Wiceprzewodniczący RN 2007-03-20 -
Janas Zbigniew Członek RN 2007-03-20 FAM - Członek RN
Nita Zbigniew Członek RN 2011-08-01 -
Witkowski Marcin Członek RN 2019-11-04 -