0,3300 zł
-2,94% -0,0100 zł
URSUS SA (URS)

Wyniki finansowe - URSUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 060 12 071 11 161 12 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -9 164 -4 450 -7 709 -4 987
Zysk (strata) brutto (tys.) -27 653 1 768 -19 100 -8 631
Zysk (strata) netto (tys.)* -27 653 1 768 -25 151 -8 211
Amortyzacja (tys.) 2 213 2 074 2 024 1 576
EBITDA (tys.) -6 951 -2 376 -5 685 -3 411
Aktywa (tys.) 194 852 191 375 177 953 185 824
Kapitał własny (tys.)* -169 337 -167 571 -192 236 -200 824
Liczba akcji (tys. szt.) 64 600,000 64 600,000 64 600,000 64 600,000
Zysk na akcję (zł) -0,428 0,027 -0,389 -0,127
Wartość księgowa na akcję (zł) -2,621 -2,594 -2,976 -3,109
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej