pb.pl
2,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polmed SA (POM)

Informacje o spółce - POLMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w świadczeniu usług medycznych dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. Oferuje pakiety medyczne dla pracowników firm i ich rodzin, a także dla klientów indywidualnych.

Dane teleadresowe

Ulica: Os. Kopernika 21
Kod: 83-200
Miejscowość: Starogard Gdański
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7750919
Fax: +48 58 5601814
Internet: www.polmed.pl
Email: g.jendyk@polmed.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polmed SA
Prezes: Szubert Radosław
Sektor: szpitale i przychodnie
EKD: pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Liczba akcji: 28 607 061
Zatrudnienie:
  • 412 (2017r.) - spółka
  • 424 (2017r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5921963724
KRS: 0000271013
EKD: 85,14
Ticker GPW: POM
ISIN: PLPOLMD00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 82 960 476,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 28 607 061 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 607 061
Liczba głosów na WZA: 34 904 186 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 28 607 061,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 607 061
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polmed-Medical Ltd. w porozumieniu Polmed SA, z Radosławem Szubertem, Romualdem Magdonia, Bemaro Ltd i MAJP Investing Ltd. 28 607 061 (100,00%) 28 607 061 (81,96%) 2018-09-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-11-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 170 500
0,00
1,00 0,00 28 607 061
28 607 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 86 500
0,00
1,00 0,00 28 436 561
28 436 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-18
2016-01-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-01 450 000
450 000,00
1,00 1,00 450 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-01 50 000
50 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
2010-12-23
seria D - subskrypcja prywatna 2007-02-08 73 546
73 546,00
1,00 1,00 13 702 875
13 702 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2010-12-23
seria CB - subskrypcja prywatna 2007-02-08 7 282 204
7 282 204,00
1,00 1,00 13 629 329
13 629 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2012-01-18
seria CA - subskrypcja prywatna 2007-02-08 5 847 125
5 847 125,00
1,00 1,00 6 347 125
6 347 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
seria E - subskrypcja prywatna 2007-05-14 300 000
300 000,00
1,00 1,00 14 002 875
14 002 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2010-12-23
seria G - subskrypcja prywatna 2009-06-30 12 035 000
0,00
1,00 0,00 27 350 061
27 350 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-13
2012-01-18
seria H - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 28 350 061
28 350 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23

2010-12-23
seria F - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 312 186
0,00
1,00 0,00 15 315 061
15 315 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-13
2010-12-23
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-06-21 350 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-21 700 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2016-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szubert Radosław Prezes Zarządu 2006-12-01 -
Magdoń Romuald Wiceprezes Zarządu 2006-12-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Płachta Krzysztof Przewodniczący RN 2006-12-01 EUROTEL - Przewodniczący RN
VOICETEL - Przewodniczący RN
TRANSPOL - Członek RN
Gaszewska Monika Wiceprzewodniczący RN 2012-07-16 -
Dudkiewicz Jacek Członek RN 2006-12-01 -
Polakowski Tomasz Członek RN 2006-12-01 ROLIMPEX - Członek Zarządu
Rutkowski Bolesław Członek RN 2006-12-01 -