pb.pl
2,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polmed SA (POM)

Wyniki finansowe - POLMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 716 28 790 31 100 31 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 577 2 473 3 613 3 255
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 540 2 447 3 592 3 172
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 960 1 856 2 732 2 424
Amortyzacja (tys. zł) 664 647 630 645
EBITDA (tys. zł) 3 241 3 120 4 243 3 900
Aktywa (tys. zł) 59 462 61 623 67 736 66 007
Kapitał własny (tys. zł)* 41 433 43 290 46 022 48 618
Liczba akcji (tys. szt.) 28 436,561 28 436,561 28 436,561 28 607,061
Zysk na akcję (zł) 0,069 0,065 0,096 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,457 1,522 1,618 1,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej