16,0000 zł
-1,84% -0,3000 zł
Zakłady Automatyki Polna SA (PLA)

Informacje o spółce - POLNA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją armatury przemysłowej. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaworów regulacyjnych, siłowników pneumatycznych membranowych wielosprężynowych, schładzaczy pary, zaworów iglicowych, regulatorów, urządzeń centralnego smarowania, destylatorów, redestylatorów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Obozowa 23
Kod: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj: Polska
Telefon: +48 6786601
Fax: +48 6786524
Internet: www.polna.com.pl
Email: sekretariat@polna.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polna SA
Prezes: Piszcz Andrzej
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja pozostałych kurków i zaworów
Liczba akcji: 1 415 641
Zatrudnienie:
  • 220 (2016r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 7950200705
KRS: 0000090173
EKD: 28,14
Ticker GPW: PLA
ISIN: PLPOLNA00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 650 256 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 415 641 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 947 137
Liczba głosów na WZA: 1 415 641 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,90%
Kapitał akcyjny: 5 379 435,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 947 137
Cena nominalna akcji: 3,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 759 299 (53,64%) 759 299 (53,64%) 2017-11-10 NWG, MNC, CNT,
FIP 11 FIZ AN 187 838 (13,26%) 187 838 (13,26%) 2015-05-08 ALI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-11-28
zamiana obligacji 7 597 akcji 7 597
3,80 732 422
2 783 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-25
1998-05-22
zamiana 428 obligacji 30 388 akcji 30 388
3,80 724 825
2 754 335,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-24
1998-05-22
zamiana 1 837 obligacji na 130 427 akcje 130 427
3,80 694 437
2 638 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-25
1998-05-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1992-01-14 564 010
10,00 564 010
5 640 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1992-01-31
1998-05-22
obniżenie kapitału 1995-09-28
2,84 564 010
1 601 788,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-23
seria B - za obligacje zamienne 1997-04-07 198 000
7 920 000,00
3,80 40,00 763 000
2 899 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18

renominacja 1997-04-07
3,80 564 010
2 143 238,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-04-14
seria D - kadra kierownicza 1997-09-24 19 000
765 700,00
3,80 40,30 832 422
3 163 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-17
2000-08-16
seria C - subskrypcja publiczna 1997-09-24 81 000
5 022 000,00
3,80 62,00 805 825
3 062 135,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-17
1998-05-22
seria E - prawo poboru 1:2 2007-08-17 1 664 844
6 326 407,20
3,80 3,80 2 497 266
9 489 610,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-11
2009-01-06
seria F - oferta menedżerska 2008-10-28 87 760
333 488,00
3,80 3,80 2 585 026
9 823 098,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-17
2009-01-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-02-13 -472 130
3,80 2 112 896
8 029 004,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2012-05-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2013-01-10 -697 255
3,80 1 415 641
5 379 435,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2015-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2014-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2007-09-05 Prawo poboru 1:2
2000-08-16 Asymilacja akcji seria D

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piszcz Andrzej Prezes Zarządu 2011-06-20 -
Zakonek Jan Członek Zarządu 2008-08-11 -
Lechowicz Jacek Członek Zarządu 2008-03-18 -
Woś Piotr Członek Zarządu 2011-09-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Opawska Elżbieta Przewodniczący RN 2011-06-20 -
Wojtowicz Władysław Wiceprzewodniczący RN / oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu do 02.09.2011r. 2011-09-06 -
Kieloch Katarzyna Sekretarz RN 2011-06-20 -
Kozińska Katarzyna Sekretarz RN 2014-06-30 -
Świetlicki vel Węgorek, Adam Członek RN 2013-01-10 -
Iwaniec Jarosław Członek RN 2017-06-12 -