16,0000 zł
-1,84% -0,3000 zł
Zakłady Automatyki Polna SA (PLA)

Wyniki finansowe - POLNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 701 8 538 6 646 9 506
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 465 -1 013 -11 602 2 453
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 059 -1 277 -12 645 947
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 024 -1 323 -12 400 -2 286
Amortyzacja (tys.) 1 066 1 331 1 150 1 052
EBITDA (tys.) -399 318 -10 452 3 505
Aktywa (tys.) 48 988 47 096 34 315 34 737
Kapitał własny (tys.)* 28 914 25 585 11 577 11 638
Liczba akcji (tys. szt.) 832,422 832,422 832,422 832,422
Zysk na akcję (zł) -2,431 -1,589 -14,896 -2,746
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,735 30,736 13,908 13,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej