pb.pl
0,7700 zł
-1,03% -0,0080 zł
KCI SA (KCI)

Informacje o spółce - KCI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa skoncentrowana obecnie w dwóch obszarach: segmencie nieruchomościowym oraz segmencie medialnym zbudowanym wokół tytułów prasowych takich jak Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Bloomberg Businessweek, Sukces czy Uważam Rze.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mogilska 65
Kod: 31-545
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6321350
Fax:
Internet: www.kci.pl
Email: biuro@kci.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GREMINWES 4 291 429 86,50%
GRMEDIA 1 292 749 75,69%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KCI SA
Prezes: Łysek Piotr
Sektor: wydawnictwa
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 68 582 150
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 64 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5510007742
KRS: 0000112631
EKD: 41,10
Ticker GPW: KCI
ISIN: PLPONAR00012

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 52 808 255,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 68 582 150 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 040 261
Liczba głosów na WZA: 68 582 150 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,76%
Kapitał akcyjny: 57 609 006,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 040 261
Cena nominalna akcji: 0,84 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 43 040 261 (62,76%) 43 040 261 (66,25%) 2016-07-13 JPR, MMC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-08-31 399 750
10,00 399 750
3 997 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1992-10-01
1998-01-19
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,78 399 750
1 111 305,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-03
seria B - prawo poboru 1996-06-25 399 750
5 196 750,00
2,78 13,00 799 500
2 222 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-11-13
1998-01-19
renominacja 1997-05-27
3,47 799 500
2 774 265,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-24
seria C - publiczna emisja 1997-05-27 67 000
2 345 000,00
3,47 35,00 866 500
3 006 755,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-11-04
1998-01-19
zmiana firmy na Ponar-Wadowice SA 2005-01-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-17
seria D - prawo poboru 1:6 2006-11-30 5 199 000
20 796 000,00
3,47 4,00 6 065 500
21 047 285,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-23
2007-06-06
seria E - prawo poboru 1:5 2007-06-29 30 327 500
151 637 500,00
3,47 5,00 36 393 000
126 283 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-13
2007-12-28
zmiana firmy z Ponar SA na KCI SA 2010-06-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2011-04-22 0
0,00
0,50 0,00 36 393 000
18 196 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-14
połączenie z Ponar Holding sp. z o.o. i Ponar Corporate Center sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-12-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-25
scalenie akcji 10:1 2013-12-16 0
0,00
0,05 0,00 363 930 000
18 196 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-30
seria F - połączeniowa: akcjonariusze Jupiter SA 2015-03-20 1 388 081 128
0,00
0,03 0,00 1 752 011 128
52 560 333,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-13
2015-04-27
renominacja akcji 2015-03-20 0
0,00
0,03 0,00 363 930 000
10 917 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-13
połączenie z Centrum Zabłocie sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
scalenie akcji 28:1 2015-07-10 0
0,00
0,84 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria G 2015-07-10 0
0,00
0,84 0,84 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z KCI Development sp. z o.o . Wrocławska SK bez podwyższania kapitału 2015-07-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
połączenie z KCI Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-09-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-30
seria G - połączeniowa: akcjonariusze Gremi Inwestycje SA 64 akcje KCI SA za 1 akcję Gremi Inwestycje SA 2016-04-25 168 289 088
0,00
0,03 0,00 1 920 300 216
57 609 006,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-10
2016-06-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -16
0,00
0,03 0,00 1 920 300 200
57 609 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
scalenie akcji 28:1 2016-06-30 0
0,00
0,84 0,00 68 582 150
57 609 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
2016-11-07
zmiana oznaczenia akcji: seria H 2016-06-30 0
0,00
0,84 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
połączenie z Gremi Sukces sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-11-07 Split 28:1
2014-02-28 Split 1:10
2007-08-24 Prawo poboru 1:5
2007-01-15 Prawo poboru 1:6
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Łysek Piotr Prezes Zarządu 2019-07-01 JUPITER - Członek RN
EKIOSK - Członek RN
GRMEDIA - Członek RN
Godłowski Jan Wiceprezes Zarządu 2011-10-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hajdarowicz Dorota Przewodniczący RN 2013-05-29 GREMINWE - Przewodniczący RN
JUPITER - Wiceprzewodniczący RN
GRMEDIA - Członek RN
Hajdarowicz Kazimierz Wiceprzewodniczący RN 2009-11-27 JUPITER - Członek RN
Urbanik Mirosław Członek RN 2004-07-31 -
Zalewski Franciszek Członek RN 2008-07-28 -
Jarociński Marek Członek RN 2008-07-28 - Członek RN
Kotar Grażyna Członek RN 2008-07-28 -
Roguski Mirosław Członek RN 2008-08-29 -
Żołędowski Jarosław Członek RN 2008-11-14 MENNICAS - Prezes Zarządu
GWARANT - Wiceprezes Zarządu
Szwedo Renata Członek RN 2008-03-17 -
Szwedo Leszek Członek RN 2008-08-05 -
Zdebski Andrzej Członek RN 2015-03-20 KRAKCHEM - Prezes Zarządu
GREMINWE - Członek RN
Cisło Grażyna Członek RN 2019-03-01 -