0,9280 zł
-0,22% -0,0020 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 27 829 21 707 24 897 328
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -78 763 324 2 045 -84
Zysk (strata) brutto (tys.) -78 776 3 533 2 796 7 316
Zysk (strata) netto (tys.)* -23 801 1 997 -271 20 124
Amortyzacja (tys.) 1 410 1 268 1 333 0
EBITDA (tys.) -77 353 1 592 3 378 -84
Aktywa (tys.) 469 094 474 467 485 286 370 804
Kapitał własny (tys.)* 336 324 338 939 342 434 353 151
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,150 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) -0,347 0,029 -0,004 0,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,904 4,942 4,993 5,149
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej