1,3200 zł
-1,49% -0,0200 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 23 200 26 754 21 818 25 091
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 169 132 870 2 186 4 652
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 199 133 283 3 782 6 006
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 638 79 512 2 427 3 790
Amortyzacja (tys.) 916 858 854 926
EBITDA (tys.) 4 085 133 728 3 040 5 578
Aktywa (tys.) 410 470 545 854 549 927 555 057
Kapitał własny (tys.)* 301 420 380 389 382 816 384 585
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,150 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) 0,038 1,159 0,035 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,395 5,546 5,582 5,608
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej