0,8100 zł
-4,71% -0,0400 zł
Yolo SA (YOL)

Informacje o spółce - YOLO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka udziela pożyczki dla ludności na polskim rynku consumer finance. W związku z połączeniem z Debet Partner Sp. z o.o. przedmiotem działalności jest również obsługa własnych wierzytelności związanych z pożyczkami restrukturyzacyjnymi, udzielonymi historycznie przez wchłoniętą firmę.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. dr Franciszka Witaszka 6
Kod: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj: Polska
Telefon: +48 67 3496090
Fax:
Internet: www.yologroup.pl
Email: kontakt@yologroup.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Yolo SA
Prezes: Piwoński Krzysztof
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: pozostałe formy udzielania kredytów
Liczba akcji: 8 879 194
Zatrudnienie:
  • 28 (2020r.) - spółka
  • 36 (2019r.) - grupa
Audytor: CSWP Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971702186
KRS: 0000372319
EKD: 64,92
Ticker GPW: YOL
ISIN: PLPRESC00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 192 147,14 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 879 194 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 774 348
Liczba głosów na WZA: 8 879 194 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,56%
Kapitał akcyjny: 8 879 194,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 774 348
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,44%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Black Onyx Investments Ltd. 5 860 268 (66,00%) 5 860 268 (66,00%) 2018-11-28 -
WJA Investments Ltd. 1 914 080 (21,56%) 1 914 080 (21,56%) 2018-11-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 16 000 000
16 000 000,00
1,00 1,00 16 000 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-07
2011-09-20
realizacja oferty menedżerskiej seria C 79 890
19 779 890
19 779 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
2016-04-21
seria B - subskrypcja publiczna 2011-03-23 3 700 000
1,00 19 700 000
19 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-02
2011-09-20
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-11-16 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z P.R.E.S.C.O. Group SA na Yolo SA 2016-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-26
połączenie z Europejskim Funduszem Poręczeniowym sp. z o.o. i Debet Partner sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-08-21 -6 527 363
1,00 13 252 527
13 252 527,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-24
2018-01-08
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2017-08-21
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-24
seria B - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-08-21 444 000
448 440,00
1,00 1,01
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-03-21 -4 373 333
1,00 8 879 194
8 879 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2017-03-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2017-02-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,75 zł
2014-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piwoński Krzysztof Prezes Zarządu 2005-01-01 -
Czop Kamil Członek Zarządu 2016-05-17 -
Królik Maciej Członek Zarządu 2018-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Różański Tadeusz Przewodniczący RN 2011-03-26 -
Piwoński Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2011-03-26 -
Makarewicz Andrzej Członek RN 2011-03-26 -
Andrzejewski Wojciech Członek RN 2018-05-07 -
Ciszewski Artur Członek RN 2020-05-07 -