0,8100 zł
-4,71% -0,0400 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 167 517 886 1 561
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 752 557 -2 309 -2 906
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 155 782 -2 408 -2 536
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 155 782 -2 408 -2 536
Amortyzacja (tys.) 108 95 87 144
EBITDA (tys.) -1 644 652 -2 222 -2 762
Aktywa (tys.) 77 652 48 648 37 939 36 163
Kapitał własny (tys.)* 68 203 31 216 28 802 26 266
Liczba akcji (tys. szt.) 19 779,890 19 779,890 19 779,890 13 252,527
Zysk na akcję (zł) -0,058 0,040 -0,122 -0,191
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,448 1,578 1,456 1,982
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej