0,0890 zł
7,23% 0,0060 zł
Planet B2B SA (P2B)

Informacje o spółce - PLANETB2B

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka dostarcza technologie dla e-commerce, tworząc narzędzia ułatwiające działalność handlową w Internecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chłodna 64
Kod: 00-872
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3896933
Fax:
Internet: www.planetb2b.pl
Email: biuro@planetb2b.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Planet B2B SA
Prezes: Wieliczko Paweł
Sektor:
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 332 784 461
Zatrudnienie:
  • 1 (2020r.) - spółka
  • 10 (2017r.) - grupa
Audytor: Kontex sp. z o.o.
NIP: 6831687439
KRS: 0000460219
EKD: 7010Z
Ticker GPW: P2B
ISIN: PLPRKLS00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 617 817,029 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 332 784 461 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 294 588 630
Liczba głosów na WZA: 332 784 461 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,52%
Kapitał akcyjny: 33 278 446,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 294 588 630
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Siwiński Grzegorz poprzez B2B Online sp. z o.o. 294 588 630 (88,52%) 294 588 630 (88,52%) 2020-01-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-12-01 4 495 000
449 500,00
0,10 0,10 4 495 000
449 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22
2013-04-29
seria B - subskrypcja prywatna 2013-06-14 4 500 000
0,10 8 995 000
899 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-18
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-14 2 390 500
764 960,00
0,10 0,32 11 385 500
1 138 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22
2013-10-01
seria D - subskrypcja prywatna 2014-06-30 1 250 000
0,10 12 635 500
1 263 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-09
seria E - subskrypcja prywatna 2016-05-20 3 685 650
442 278,00
0,10 0,12 16 321 150
1 632 115,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-10
seria H - prawo poboru 1:2 2016-12-21 3 413 620
409 634,40
0,10 0,12 327 077 461
32 707 746,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-22
seria G - subskrypcja prywatna 2016-12-21 41 779 061
5 013 487,32
0,10 0,12 323 663 841
32 366 384,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-22
seria F - subskrypcja prywatna 2016-12-21 265 563 630
42 490 180,80
0,10 0,16 281 884 780
28 188 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-08
zmiana firmy z Produkty Klasztorne SA na Stoppoint SA 2016-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-08
seria I - subskrypcja prywatna 2017-07-13 5 707 000
684 840,00
0,10 0,12 332 784 461
33 278 446,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28
seria J - subskrypcja prywatna 2018-06-28 14 300 000
3 003 000,00
0,10 0,21
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-12-05 -290 563 630
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy ze Stoppoint SA na Planet B2B SA 2020-02-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-01-09 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieliczko Paweł Prezes Zarządu 2018-12-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Siwiński Grzegorz Przewodniczący RN 2019-12-10 -
Ostrowski Marcin Członek RN 2018-06-28 -
Czech Leszek Członek RN 2019-12-10 -
Rybiańska Urszula Członek RN 2019-12-10 -
Kiełczewski Andrzej Członek RN 2019-12-10 -
Trawiński Marek Członek RN 2020-02-21 -