0,0890 zł
7,23% 0,0060 zł
Planet B2B SA (P2B)

Wyniki finansowe - PLANETB2B

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 300 4 593 4 416 2 181
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -592 -275 -355 -301
Zysk (strata) brutto (tys.) -606 -298 -377 -323
Zysk (strata) netto (tys.)* -606 -298 -377 -323
Amortyzacja (tys.) 280 280 280 93
EBITDA (tys.) -312 5 -75 -208
Aktywa (tys.) 37 350 60 489 62 030 60 203
Kapitał własny (tys.)* 27 315 54 843 54 436 54 093
Liczba akcji (tys. szt.) 327 077,461 332 784,461 332 784,461 332 784,461
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,001 -0,001 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,084 0,165 0,164 0,163
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej