0,8400 zł
18,31% 0,1300 zł
Prima Moda SA (PMA)

Informacje o spółce - PRIMAMODA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i internetową obuwia oraz akcesoriów dla kobiet i mężczyzn.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kukuczki 5/19
Kod: 50-570
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3448481
Fax: +48 71 3421325
Internet: www.primamoda.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prima Moda SA
Prezes: Plesiak Dariusz
Sektor:
EKD: sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Liczba akcji: 3 200 000
Zatrudnienie:
  • 21 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971648802
KRS: 0000271081
EKD: 4772Z
Ticker GPW: PMA
ISIN: PLPRMMD00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

CCC

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 688 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 3 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 859 982
Liczba głosów na WZA: 4 800 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,12%
Kapitał akcyjny: 1 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 359 982
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Plesiak Dariusz z żoną, ZWZ 1 859 982 (58,12%) 3 359 982 (69,99%) 2019-06-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-11 800 000
800 000,00
1,00 1,00 800 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-02
seria B 2006-12-11 200 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-27
2007-01-02
2007-12-20
split 1:2 2007-05-11
0,50 2 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-20
seria C - subskrypcja publiczna 2007-05-30 1 200 000
14 400 000,00
0,50 12,00 3 200 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-27
2007-12-05
2007-12-20
podział serii A na A1 i A2 2016-07-04
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Plesiak Dariusz Prezes Zarządu 2007-10-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bistulas Tomasz Przewodniczący RN 2014-03-17 -
Jakubowski Jarosław Sekretarz RN 2014-03-17 -
Lupoli Pasquale Członek RN 2007-10-08 -
Sorvillo Alfredo Członek RN 2014-03-17 -