0,8400 zł
18,31% 0,1300 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 823 1 417 2 146 723
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -397 -5 426 -765 -894
Zysk (strata) brutto (tys.) -442 -5 520 -760 -921
Zysk (strata) netto (tys.)* -484 -5 261 -753 -921
Amortyzacja (tys.) 141 123 78 15
EBITDA (tys.) -256 -5 303 -687 -879
Aktywa (tys.) 25 151 15 848 15 877 12 793
Kapitał własny (tys.)* 9 303 3 144 2 391 2 187
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,151 -1,644 -0,235 -0,288
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,907 0,983 0,747 0,683
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej