1,3200 zł
0,00% 0,0000 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 487 3 175 3 389 2 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 272 618 564 -397
Zysk (strata) brutto (tys.) 163 469 464 -442
Zysk (strata) netto (tys.)* 92 438 508 -484
Amortyzacja (tys.) 171 194 192 141
EBITDA (tys.) 443 812 756 -256
Aktywa (tys.) 25 430 26 334 26 484 25 151
Kapitał własny (tys.)* 9 238 9 675 9 862 9 303
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,137 0,159 -0,151
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,887 3,023 3,082 2,907
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej