pb.pl
0,7950 zł
-9,66% -0,0850 zł
REGNON SA (REG)

Informacje o spółce - REGNON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka skupia się na procesie sanacji i przyjęciu układu przez wierzycieli, których zamierza spłacić sprzedając nieruchomość (Centrum logistyczne w Dąbrowie Górniczej).

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Walentego Roździeńskiego 188c
Kod: 40-203
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2075600
Fax: +48 322075601
Internet: www.regnon.com
Email: regnon@regnon.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Regnon SA w likwidacji
Prezes: Konrad-Dziwisz Barbara
Sektor: informatyka - pozostałe
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 4 772 040
Zatrudnienie:
  • 2 (2019r.) - spółka
  • 2 (2018r.) - grupa
Audytor: Primefields sp. z o.o.
NIP: 9542180954
KRS: 0000072586
EKD: 70,10
Ticker GPW: REG
ISIN: PLPRNTC00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 793 771,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 4 772 040 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 627 106
Liczba głosów na WZA: 4 772 040 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,01%
Kapitał akcyjny: 47 720 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 627 106
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ecospirit OÜ 1 537 863 (32,23%) 1 537 863 (32,23%) 2021-02-10 -
Wiwex invest s.r.o. kontrolowany przez Madoran Enterpises Limited 893 913 (18,73%) 893 913 (18,73%) 2020-08-10 -
Jamstar sp. z o.o. 477 203 (10,00%) 477 203 (10,00%) 2015-09-22 -
Instytut Technik Multimedialnych sp. z o.o. 239 877 (5,03%) 239 877 (5,03%) 2016-08-08 -
Grendysa Artur 239 649 (5,02%) 239 649 (5,02%) 2012-03-28 -
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. NWZ 238 601 (5,00%) 238 601 (5,00%) 2020-07-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 16 600 000
0,10 198 507 480
198 507 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 6 420 000
0,10 223 232 500
22 323 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 47 680 000
0,10 181 907 480
18 190 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 8 320 000
0,10 134 227 480
13 422 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
podwyższenie kapitału 23 000 000
125 907 480
12 590 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-31
2011-01-19
podwyższenie kapitału seria K 2 080 000
0,10 225 312 500
22 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria H i I 16 982 500
0,10 76 292 500
7 629 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 000 000
0,10 235 312 500
23 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria G 50 000 000
0,10 59 310 000
5 931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-14
realizacja oferty menedżerskiej seria L 2 000 000
0,10 237 312 500
23 731 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
2012-04-02
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 544 930
0,10 247 857 430
24 785 743,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-03
realizacja oferty menedżerskiej 7 801 532
0,10 255 658 962
25 565 896,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
realizacja oferty menedżerskiej seria L 12 544 930
0,10 268 203 892
26 820 389,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
realizacja oferty menedżerskiej seria M 20 800 108
0,10 477 204 000
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
seria D 167 000
1,00 781 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2005-05-31
split 1:100
1,00 614 000
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-31
seria C 4 800
100,00 6 140
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
2015-02-12
seria B 335
100,00 1 340
134 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 305 020
0,10 216 812 500
21 681 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
2011-11-14
seria A - akcje założycielskie 1997-11-13 1 005
100 500,00
100,00 100,00 1 005
100 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
1997-11-25
2015-02-12
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A1, A2 i A3 2006-11-02 300 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2006-11-02
0,10 7 810 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
seria E - subskrypcja publiczna 2006-11-02 1 500 000
30 000 000,00
0,10 20,00 9 310 000
931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2007-07-04
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-21 18 320 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2009-10-21 150 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-11-25 6 982 500
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-06-29 26 614 980
0,10 102 907 480
10 290 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-27
2010-11-17
seria L - oferta menedżerska za imienne warranty subskrypcyjne serii L 2011-09-29 160 000 000
16 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-12-29 290 625 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pronox SA na Regnon SA 2012-04-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
scalenie akcji 100:1 2015-03-09
10,00 4 772 040
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
2015-08-31
renumeracja akcji: seria N i O 2015-03-09
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2016-06-29 3 579 030
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2018-09-10
100,00 477 204
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-17
split 1:10 2020-08-26
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-31 Split 100:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Konrad-Dziwisz Barbara Prezes Zarządu 2018-11-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wielgus Agnieszka Członek RN 2014-06-19 -
Sinkiewicz Filip Członek RN 2014-06-19 -