pb.pl
0,7950 zł
-9,66% -0,0850 zł
REGNON SA (REG)

Wyniki finansowe - REGNON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 1 1 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 620 -153 -130 -149
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 067 -152 -130 -149
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 338 -152 -130 -149
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 0
EBITDA (tys. zł) 15 621 -152 -129 -149
Aktywa (tys. zł) 803 634 491 356
Kapitał własny (tys. zł)* 703 551 421 272
Liczba akcji (tys. szt.) 4 772,040 4 772,040 4 772,040 4 772,040
Zysk na akcję (zł) 8,872 -0,032 -0,027 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,147 0,115 0,088 0,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej