0,1490 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 291 630 246 362
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 142 85 83 167
Zysk (strata) brutto (tys.) 142 85 111 192
Zysk (strata) netto (tys.)* 142 85 111 192
Amortyzacja (tys.) 0 2 5 5
EBITDA (tys.) 142 87 88 172
Aktywa (tys.) 3 073 2 772 3 087 3 235
Kapitał własny (tys.)* 2 817 2 691 3 012 3 204
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,001 0,002 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,047 0,045 0,050 0,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej