1,0450 zł
0,00% 0,0000 zł
Patentus SA (PAT)

Informacje o spółce - PATENTUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Specjalizuje się w produkcji oraz zabudowie wysokowydajnych kompletnych systemów transportowych wykorzystywanych m.in. w kopalniach podziemnych Zapewnia kompleksową obsługę wyposażenia kopalni w kompleksy ścianowe i podścianowe. Wykonuje również innowacyjne układy napędowe dla różnych branż.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Górnośląska 11
Kod: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Kraj: Polska
Telefon: +48 0322100078
Fax: +48 0322101214
Internet: www.patentus.pl
Email: biuro@patentus.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Patentus SA
Prezes: Duda Józef
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Liczba akcji: 29 500 000
Zatrudnienie:
  • 112 (2020r.) - spółka
  • 135 (2020r.) - grupa
Audytor: Moore Rewit Audyt sp. z o.o.
NIP: 6381435033
KRS: 0000092392
EKD: 28,92
Ticker GPW: PAT
ISIN: PLPTNTS00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 30 827 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 29 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 544 628
Liczba głosów na WZA: 47 625 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,79%
Kapitał akcyjny: 11 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 669 628
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Duda Małgorzata 7 804 675 (26,45%) 13 846 350 (29,07%) 2010-08-26 -
Gotz Urszula 4 829 150 (16,37%) 8 183 300 (17,18%) 2009-12-31 -
Duda Józef 4 329 003 (14,67%) 7 683 178 (16,13%) 2013-11-19 -
Duda (Wiktor), Małgorzata 3 619 300 (12,26%) 6 306 800 (13,24%) 2010-08-26 -
Gotz Henryk 2 962 500 (10,04%) 5 650 000 (11,86%) 2009-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 20 000
10,00 20 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-03
seria A nowa emisja 1999-06-23 180 000
10,00 200 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-06-28
seria B 2004-02-26 300 000
10,00 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-09
seria C 2007-10-30 225 000
10,00 725 000
7 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-14
seria D 2007-10-30 210 000
10,00 935 000
9 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-05
2007-11-14
2009-11-09
seria E 2007-12-28 125 000
3 250 000,00
10,00 26,00 1 060 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-05
2008-03-25
2009-11-09
split 1:25 2008-04-02
0,40 26 500 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-25
seria F - subskrypcja publiczna 2008-08-11 3 000 000
9 000 000,00
0,40 3,00 29 500 000
11 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-09

2009-11-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Duda Józef Prezes Zarządu 2007-06-20 -
Duda Stanisław Wiceprezes Zarządu 2009-09-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Waszkielewicz Wiesław Przewodniczący RN 2019-11-05 ABMSOLID - Przewodniczący RN
Duda Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2014-02-19 -
Szymczak Jakub Członek RN 2015-06-11 -
Gotz Anna Członek RN 2007-06-20 -
Głombek Edyta Członek RN 2018-05-24 -