1,0450 zł
0,00% 0,0000 zł
Patentus SA (PAT)

Wyniki finansowe - PATENTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 235 6 637 9 577 15 114
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 297 -3 416 -293 494
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 720 -3 691 -530 109
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 571 -2 756 -477 69
Amortyzacja (tys.) 2 101 2 307 2 263 2 394
EBITDA (tys.) -1 196 -1 109 1 970 2 888
Aktywa (tys.) 151 436 142 987 137 369 141 430
Kapitał własny (tys.)* 107 553 104 797 104 216 104 283
Liczba akcji (tys. szt.) 29 500,000 29 500,000 29 500,000 29 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,087 -0,093 -0,016 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,646 3,552 3,533 3,535
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej