pb.pl
1,0000 zł
5,26% 0,0500 zł
Patentus SA (PAT)

Wyniki finansowe - PATENTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 521 20 891 80 183 35 223
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 090 3 302 11 567 3 661
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 694 3 009 11 205 3 199
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 631 2 845 8 768 2 364
Amortyzacja (tys. zł) 2 149 2 054 2 141 2 094
EBITDA (tys. zł) 3 239 5 356 13 708 5 755
Aktywa (tys. zł) 147 777 172 699 211 778 167 829
Kapitał własny (tys. zł)* 94 630 97 452 106 243 108 601
Liczba akcji (tys. szt.) 29 500,000 29 500,000 29 500,000 29 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,021 0,096 0,297 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,208 3,303 3,601 3,681
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej