29,9800 zł
-1,48% -0,4500 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PZU

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 24
Kod: 00-133
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5822100
Fax: +48 22 5822881
Internet: www.pzu.pl
Email: ir@pzu.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PEKAO 52 494 007 20,00%
ALIOR 41 751 343 31,98%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PZU SA
Prezes: Kozłowska-Chyła, Beata
Sektor: firmy ubezpieczeniowe
EKD: pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Liczba akcji: 863 523 000
Zatrudnienie:
  • 7 265 (2020r.) - spółka
  • 40 805 (2020r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260251049
KRS: 0000009831
EKD: 6512Z
Ticker GPW: PZU
ISIN: PLPZU0000011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 888 419 540 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 345 247 300
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,97%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 345 247 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,18%) 295 217 300 (34,18%) 2016-06-30 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA,
NN OFE portfel, NWZ 50 030 000 (5,79%) 50 030 000 (5,79%) 2022-03-22 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, DAT, ACG, CMR, AGO, PKO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, MOC, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, OND, MIL, CTX, PEP, APR, BDX, PKN, ACP, PKP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, VRC, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, HUG, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30
0,10 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2022-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2021-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kozłowska-Chyła, Beata Prezes Zarządu 2020-03-12 LOTOS - Przewodniczący RN
PEKAO - Przewodniczący RN
Rapkiewicz Maciej Członek Zarządu 2016-03-22 -
Kulik Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 -
Sadurska Małgorzata Członek Zarządu 2017-06-13 PEKAO - Członek RN
Bejda Ernest Członek Zarządu 2020-05-04 ALIOR - Wiceprzewodniczący RN
Kot Małgorzata Członek Zarządu 2020-09-10 -
Kozłowski Krzysztof Członek Zarządu 2021-08-04 POLICE - Przewodniczący RN
Nowak Piotr Członek Zarządu 2022-04-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Górecki Paweł Wiceprzewodniczący RN 2018-01-09 -
Śnitko Robert Sekretarz RN 2020-04-28 -
Zaborowski Maciej Członek RN 2016-01-07 -
Górnicka Agata Członek RN 2017-02-08 -
Jastrzębski Robert Członek RN 2018-03-09 -
Wierzbowski Józef Członek RN 2020-05-26 -
Chludziński Marcin Członek RN 2017-06-24 - Prezes Zarządu
KGHM - Prezes Zarządu
TAURON - Członek RN
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta Członek RN 2019-05-24 -
Opolski Krzysztof Członek RN 2019-05-24 -
Mucha Paweł Członek RN 2021-06-16 -
Sierpiński, Radosław Adam Członek RN 2021-10-12 -