49,2700 zł
-0,46% -0,2300 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PZU

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Dane teleadresowe

Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
Kod: 00-843
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5822100
Fax: +48 22 5822881
Internet: www.pzu.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PEKAO 52 494 007 20,00%
ALIOR 41 751 343 31,98%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Prezes: Elżanowska Anna
Sektor:
EKD: pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Liczba akcji: 863 523 000
Zatrudnienie:
  • 7 969 (2022r.) - spółka
  • 37 900 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 5260251049
KRS: 0000009831
EKD: 6512Z
Ticker GPW: PZU
ISIN: PLPZU0000011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 42 545 778 210 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,18%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,18%) 295 217 300 (34,18%) 2016-06-30 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30
0,10 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2023-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2022-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2022-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2021-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Elżanowska Anna Prezes Zarządu / oddelegowana z RN 2024-02-23 -
Rapkiewicz Maciej Członek Zarządu 2016-03-22 -
Kulik Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 -
Bernaczyk Michał Członek Zarządu / oddelegowany z RN 2024-02-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Śnitko Robert Sekretarz RN 2020-04-28 -
Wachowiak Piotr Członek RN 2022-09-01 -
Kubicz Marcin Członek RN 2023-06-07 -
Uszpolewicz Adam Członek RN 2024-02-15 -
Gorczyca Filip Członek RN 2024-02-15 MMAKERS - Przewodniczący RN
CCC - Członek RN
FERRO - Członek RN
ARTIFEX - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
Olejniczak Wojciech Członek RN 2024-02-15 -
Jonczynski Michał Członek RN 2024-02-15 -
Machnikowska Anna Członek RN 2024-02-15 -
Kaleta Andrzej Członek RN 2024-02-15 IMPEL - Przewodniczący RN
Kurzynoga Małgorzata Członek RN 2024-02-15 -