49,2700 zł
-0,46% -0,2300 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Składka na udziale własnym (tys.) 5 589 000 7 746 000 6 658 000 6 857 000
Przychody z lokat (tys.) 6 057 000 6 723 000 6 981 000 6 942 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) -530 000 854 000 1 121 000 1 027 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 634 000 3 412 000 4 166 000 4 158 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 814 000 1 155 000 1 545 000 1 458 000
Aktywa (tys.) 436 119 000 445 545 000 441 529 000 466 380 000
Kapitał własny (tys.)* 17 489 000 27 334 000 26 793 000 28 679 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,943 1,338 1,789 1,688
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,253 31,654 31,028 33,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej