pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Qumak S.A. (QMK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - QUMAK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zapewnia kompleksową realizację zintegrowanych systemów informatycznych od etapu poznania wymagań i przygotowania projektu po realizację oraz utrzymanie w oparciu o oprogramowanie własne oraz rozwiązania Open Source. Głównymi odbiorcami są klienci z rynku publicznego i komercyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego, bankowego i medycznego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szyszkowa 20
Kod: 02-285
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5190800
Fax: +48 22 5190833
Internet: www.qumak.pl
Email: qumak@qumak.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Qumak SA w upadłości
Prezes:
Sektor: systemy informatyczne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 40 375 082
Zatrudnienie:
  • 204 (2018r.) - spółka
  • 724 (2018r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt Sp. z o.o.
NIP: 5240107036
KRS: 0000019455
EKD: 46,90
Ticker GPW: QMK
ISIN: PLQMKSK00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 403 750,82 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 40 375 082 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 415 740
Liczba głosów na WZA: 40 375 082 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,63%
Kapitał akcyjny: 40 375 082,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 415 740
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Allianz Polska OFE NWZ 5 083 790 (12,59%) 5 083 790 (12,59%) 2018-01-04 MCR, OTS, VOX, KTY,
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 000 000 (9,91%) 4 000 000 (9,91%) 2018-10-24 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Ciukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 (8,00%) 3 431 950 (8,00%) 2017-09-18 -
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 500 000 (6,19%) 2 500 000 (6,19%) 2018-09-04 JCA, NVS, PGS, TOR, ETL, KBD, RDL, EDI, PRT, HDR,
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 400 000 (5,94%) 2 400 000 (5,94%) 2018-12-31 SWG, DCR, BRG, LEN, LBT, NVA, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, ODL, FRO, ABE, UNI, ATD, ERB, RWL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-08-22
realizacja oferty menedżerskiej seria K 250 000
0,00
1,00 0,00 10 125 082
10 125 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-09
2008-11-28
seria PZ01 i PP01 165 647
0,00
1,00 0,00 7 050 082
7 050 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2005-11-23
seria H 1 376 887
0,00
1,00 0,00 6 884 435
6 884 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2002-12-30
realizacja oferty menedżerskiej seria K 250 000
0,00
1,00 0,00 10 375 082
10 375 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
2008-11-25
seria E 450 000
0,00
1,00 0,00 5 507 548
5 507 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1999-07-19
seria D 1 850 000
0,00
1,00 0,00 5 057 548
5 057 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-10-05
seria C - konwersja akcji serii B 500 000 akcji 0
0,00
0,00 0,00 3 207 548
3 207 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-19
seria B 1 707 548
0,00
1,00 0,00 3 207 548
3 207 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-04
realizacja oferty menedżerskiej 300 000
0,00
1,00 0,00 9 875 082
9 875 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-15
2007-01-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-12-04 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1997-12-23
seria F - konwersja akcji serii B 1 000 000 akcji 2000-06-30 0
0,00
0,00 0,00 5 507 548
5 507 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14

seria K - program menedżerski 2006-04-25 800 000
800 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2006-04-25 2 500 000
20 500 000,00
1,00 8,20 9 550 082
9 550 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
seria J - subskrypcja prywatna 2006-04-25 25 000
25 000,00
1,00 1,00 9 575 082
9 575 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
2007-01-26
zmiana firmy z Qumak-Sekom SA na Qumak SA 2013-01-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-24
seria L - subskrypcja prywatna 2017-06-26 30 000 000
30 000 000,00
1,00 1,00 40 375 082
40 375 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria M - subskrypcja prywatna 2018-09-04 35 000 000
35 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2018-09-04 199 747 344
199 747 344,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2009-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2008-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Suchenek Jacek Wiceprezes Zarządu 2015-01-01 -
Plata Aleksander Wiceprezes Zarządu 1999-07-14 -
Łatka Bartłomiej Wiceprezes Zarządu 2017-06-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skonieczny Gwidon Przewodniczący RN 2016-04-25 -
Woźniak Piotr Członek RN 2015-07-13 CKLIMA - Członek RN
POLNORD - Członek RN
Hałupczak Monika Członek RN 2016-04-25 SOHODEV - Członek RN
Napiórkowski Wojciech Członek RN 2015-07-13 SOHODEV - Członek RN
ADIUVO - Członek RN
FERRO - Członek RN
ELEHOLD - Członek RN
BOOMBIT - Członek RN
BBI_DEV - Członek RN
Kaczoruk, Stanisław Ryszard Członek RN 2017-09-26 PEKAO - Sekretarz RN