0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Qumak S.A. (QMK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - QUMAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 028 35 997 -83 863 9 852
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -14 419 -7 292 -18 491 -2 515
Zysk (strata) brutto (tys.) -13 331 -7 059 -19 680 -2 514
Zysk (strata) netto (tys.)* -13 371 -7 059 -80 717 -2 320
Amortyzacja (tys.) 396 394 252 2
EBITDA (tys.) -14 023 -6 898 -18 239 -2 513
Aktywa (tys.) 78 340 63 592 19 097 18 996
Kapitał własny (tys.)* -45 991 -69 280 -130 801 -132 349
Liczba akcji (tys. szt.) 40 375,082 40 375,082 40 375,082 40 375,082
Zysk na akcję (zł) -0,331 -0,175 -1,999 -0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,139 -1,716 -3,240 -3,278
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej