pb.pl
13,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Quantum Software SA (QNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - QUANTUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, które mają szczególnie wysokie wymagania w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji. Współpracuje on z wieloma różnymi systemami klasy ERP.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. W. Sławka 3A
Kod: 30-633
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6469800
Fax: +48 12 6469802
Internet: www.quantum-software.com
Email: info@quantum.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Quantum Software SA
Prezes: Hatala Tomasz
Sektor: systemy informatyczne
EKD: Pozostała działalność związana z informatyką
Liczba akcji: 1 314 870
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • 150 (2018r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 6771753870
KRS: 0000136768
EKD: 72,60
Ticker GPW: QNT
ISIN: PLQNTUM00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 356 284 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 1 314 870 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 2 064 870 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 657 435,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 1997-02-21 4 000
200 000,00
50,00 50,00 4 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-03-07
seria B D. Logistic Services sp. z o.o. 2000-09-13 1 000
150 000,00
50,00 150,00 5 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-09-25
seria C - prawo poboru 2003-11-24 5 000
250 000,00
50,00 50,00 10 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-03-14 0
0,00
0,50 0,00 1 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczeń serii 750 tys akcji serii A, 250 tys akcji serii B 2007-03-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-04-12 470 000
10 904 000,00
0,50 23,20 1 470 000
735 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-17
2007-09-11
2007-09-25
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-06-17 10 757
0,00
0,50 0,00 1 480 757
740 378,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-03-16 -165 887
0,00
0,50 0,00 1 314 870
657 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,82 zł
2019-12-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,82 zł
2019-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2019-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2018-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,22 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,22 zł
2017-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2017-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2013-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2013-11-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2012-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2012-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hatala Tomasz Prezes Zarządu 2007-07-19 -
Ożóg, Bogusław Jan Wiceprezes Zarządu 2007-07-19 -
Jędra Marek Wiceprezes Zarządu 2007-07-19 -
Mnich Tomasz Członek Zarządu 2007-07-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kutyła, Leopold Piotr Przewodniczący RN 2007-07-19 -
Polończyk, Tomasz Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2007-07-19 -
Gaertner, Henryk Ludwik Członek RN 2007-07-19 -
Ruciński Andrzej Członek RN 2012-05-17 -
Buczkowski, Marcin Grzegorz Członek RN 2015-06-25 -