pb.pl
14,4000 zł
2,86% 0,4000 zł
Quantum Software SA (QNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - QUANTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 342 8 565 8 545 8 935
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 677 797 728 614
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 634 965 647 501
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 502 643 1 017 407
Amortyzacja (tys. zł) 153 160 161 157
EBITDA (tys. zł) 830 957 889 771
Aktywa (tys. zł) 19 745 18 635 18 705 18 416
Kapitał własny (tys. zł)* 10 881 13 162 12 831 13 376
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314,870 1 314,870 1 314,870 1 314,870
Zysk na akcję (zł) 0,382 0,489 0,773 0,310
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,275 10,010 9,758 10,173
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej