4,0400 zł
-3,12% -0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 571 15 343
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 001 5 289
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 367 5 135
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 782 4 114
Amortyzacja (tys.) 240 265
EBITDA (tys.) 2 241 5 554
Aktywa (tys.) 69 490 101 644
Kapitał własny (tys.)* 50 293 75 804
Liczba akcji (tys. szt.) 57 273,781 60 716,450
Zysk na akcję (zł) 0,049 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,878 1,248
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej