4,0400 zł
-3,12% -0,1300 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Informacje o spółce - QUERCUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowy Świat 6 /12
Kod: 00-400
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: (022) 20 53 00
Fax: (022) 20 53 00
Internet: www.qtfi.pl
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ULMA 264 893 5,04%
MEXPOLSKA 396 535 5,17%
ALTUS 3 295 589 8,05%
IPOPEMA 2 256 200 7,54%
BBIDEV 994 119 9,76%
SERINUS 58 465 408 5,13%
ZAMET 8 976 625 8,47%
SKARBIEC 517 917 7,59%
COMPERIA 274 657 7,76%
MOSTALZAB 3 930 362 5,27%
POINTPACK 72 131 6,45%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Prezes: Buczek Sebastian
Sektor: zarządzanie aktywami
EKD: działalność związania z zarządzaniem funduszami
Liczba akcji: 58 834 238
Zatrudnienie:
  • 22 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1080003520
KRS: 0000288126
EKD: 6630Z
Ticker GPW: QRS
ISIN: PLQRCUS00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 237 690 321,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 58 834 238 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 355 794
Liczba głosów na WZA: 58 834 238 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,86%
Kapitał akcyjny: 5 883 423,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39 355 794
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 (21,62%) 12 722 654 (21,62%) 2014-12-11 -
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 410 078 (17,69%) 10 410 078 (17,69%) 2020-11-10 -
Q1 FIZ 5 900 000 (10,02%) 5 900 000 (10,02%) 2013-05-29 -
NN OFE portfel 5 220 659 (8,86%) 5 220 659 (8,86%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, HRS, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, KTY, AML, CMP, KGL, ALR,
Betplay International sp. z o.o. 5 102 403 (8,67%) 5 102 403 (8,67%) 2021-03-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A5 - subskrypcja prywatna 1 052 895
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A6 - subskrypcja prywatna 535 348
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-21 42 700 000
0,10 42 700 000
4 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
seria B1 2008-01-10 6 055 000
0,10 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2011-03-30
seria B 2008-01-10 11 245 000
0,10 53 945 000
5 394 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-09 10 000 000
8 000 000,00
0,10 0,80 70 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-09
2008-07-21
2011-03-30
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A1 i B1 2010-04-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-08
2011-03-30
seria C1 - subskrypcja prywatna 2010-06-29 1 047 246
0,10 71 047 246
7 104 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-28
2011-03-30
podział akcji serii B wyodrębnienie akcji serii B3 - 2230000 2011-04-27
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A2 - 25000, serii B4 - 2000000 2012-04-25
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7 2014-09-03
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C, C1 2014-09-03 -4 430 000
0,10 66 617 246
6 661 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-09-02 -3 225 673
0,10 63 391 573
6 339 157,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-10-25 -3 136 214
0,10 60 255 359
6 025 535,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21 2017-04-27
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-28 -2 981 578
0,10 57 273 781
5 727 378,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-31 2 057 330
0,10 55 216 451
5 521 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-10
seria D - subskrypcja prywatna 2020-08-31 5 500 000
23 100 000,00
0,10 4,20 60 716 451
6 071 645,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A19 i B 2021-09-30 -1 882 213
0,10 58 834 238
5 883 423,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2021-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2013-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Buczek Sebastian Prezes Zarządu 2007-08-21 -
Paderewski Artur Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Płuska Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Cichoń Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Pasternok, Paweł Filip Wiceprezes Zarządu 2021-06-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sanowski Paweł Przewodniczący RN 2018-04-25 -
Nowicki Janusz Wiceprzewodniczący RN 2013-04-25 -
Cieślik Jerzy Członek RN 2016-04-27 -
Olczyk Dariusz Członek RN 2019-02-14 LOKUM - Przewodniczący RN
Lubianiec Jerzy Członek RN 2018-12-31 -
Prysak Dawid Członek RN 2021-06-09 ATAL - Członek RN