1,7500 zł
-16,67% -0,3500 zł
Quart Development SA (QRT)

Informacje o spółce - QUART

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na terenie województwa dolnośląskiego (Wrocław i okolice, Legnica). Kupuje gotowe projekty zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) oraz komercyjnej, na których realizuje inwestycje, a także duże powierzchnie gruntów i dzieli je na mniejsze działki budowlane i sprzedaje.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Fabryczna 14D
Kod: 53-609
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3357381
Fax: +48 71 3357392
Internet: www.quart.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Quart Development Spółka Akcyjna
Prezes: Rataj Michał
Sektor:
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 12 830 000
Zatrudnienie:
  • 6 (2023r.) - spółka
  • 6 (2023r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 8942871207
KRS: 0000324518
EKD: 41,20
Ticker GPW: QRT
ISIN: PLQRTDV00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 452 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 12 830 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 544 065
Liczba głosów na WZA: 18 270 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,76%
Kapitał akcyjny: 12 830 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 984 065
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kruszyński Przemysław wraz z Agencją Reklamową Czart Sp. z o.o. 5 752 731 (44,83%) 11 192 731 (61,26%) 2019-10-28 -
Jędrzejczyk Roman wraz z Zofią Stawera-Jędrzejczyk 5 631 334 (43,89%) 5 631 334 (30,82%) 2019-10-28 -
Marcinkowska Anna wraz z podmiotami powiązanymi 1 160 000 (9,04%) 1 160 000 (6,34%) 2021-02-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-08-20 11 000 000
11 000 000,00
1,00 1,00 11 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-02
seria B - wydzielenie serii z akcji serii A seria A - 10230000, seria B - 770000 2011-10-04
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-04 330 000
990 000,00
1,00 3,00 11 330 000
11 330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
seria D - przejęcie WFMiUPS Spomasz SA 2011-12-16 1 500 000
4 500 000,00
1,00 3,00 12 830 000
12 830 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-15
2012-02-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2023-11-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rataj Michał Prezes Zarządu 2009-03-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kruszyński Przemysław Członek RN 2011-10-04 -
Jędrzejczyk Roman Członek RN 2011-10-04 -
Weremiuk Mirosław Członek RN 2023-07-06 -
Stawera-Jędrzejczyk Zofia Członek RN 2023-07-06 -
Kruszyńska Iwona Członek RN 2023-07-06 -