1,7500 zł
-16,67% -0,3500 zł
Quart Development SA (QRT)

Wyniki finansowe - QUART

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 969 2 108 2 258 4 669
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -821 394 853 2 204
Zysk (strata) brutto (tys.) -840 304 796 2 165
Zysk (strata) netto (tys.)* -870 291 630 1 582
Amortyzacja (tys.) 53 48 48 57
EBITDA (tys.) -768 442 901 2 261
Aktywa (tys.) 41 525 42 724 44 193 41 511
Kapitał własny (tys.)* 37 625 37 914 38 543 38 182
Liczba akcji (tys. szt.) 12 830,000 12 830,000 12 830,000 12 830,000
Zysk na akcję (zł) -0,068 0,023 0,049 0,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,933 2,955 3,004 2,976
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej