1,0000 zł
0,70% 0,0070 zł
RAFAKO SA (RFK)

Informacje o spółce - RAFAKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych, a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów, a także instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Inwestorem strategicznym Rafako jest Grupa PBG.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łąkowa 33
Kod: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4101000
Fax: +48 32 4153427
Internet: www.rafako.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Rafako SA
Prezes: Kuraszkiewicz Robert
Sektor:
EKD: produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Liczba akcji: 161 439 818
Zatrudnienie:
  • 824 (2022r.) - spółka
  • 1 020 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6390001788
KRS: 0000034143
EKD: 28,30
Ticker GPW: RFK
ISIN: PLRAFAK00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 161 439 818 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 161 439 818 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 384 966
Liczba głosów na WZA: 161 439 818 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,20%
Kapitał akcyjny: 1 614 398,18 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 384 966
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,80%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Multaros Trading Company Ltd. bezpośrednio, wraz z PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 42 466 000 (26,30%) 42 466 000 (26,30%) 2023-09-29 -
Eko-Okna SA 16 303 197 (10,09%) 16 303 197 (10,09%) 2023-02-17 -
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 12 615 769 (7,81%) 12 615 769 (7,81%) 2017-12-22 BOS, FER,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału 33 448 447
2,00 160 880 445
321 760 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-16
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 1993-01-12 1 500 000
8,00 1 500 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-12-03
1993-02-12
1994-03-07
split 1:4 1994-04-30
2,00 6 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-07-14
1994-07-14
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 1994-04-30 3 000 000
6 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria G - prawo poboru 3:1 1994-04-30 330 000
3 960 000,00
2,00 12,00 9 330 000
18 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria H - Elektrim SA 1997-06-30 8 070 000
90 787 500,00
2,00 11,25 17 400 000
34 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-12-10
1998-03-23
seria I - prawo poboru 1:3 2007-01-23 52 200 000
104 400 000,00
2,00 2,00 69 600 000
139 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-08
2007-05-24
seria J - subskrypcja publiczna 2014-03-24 15 331 998
93 525 187,80
2,00 6,10 84 931 998
169 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-08
2015-09-21
seria K - prawo poboru 1,998:1 2017-09-12 42 500 000
170 000 000,00
2,00 4,00 127 431 998
254 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
2018-01-18
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2022-04-21
0,01 160 880 445
1 608 804,45
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-31
seria M - subskrypcja prywatna za warranty serii M i N 2022-05-09 321 760 890
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - subskrypcja prywatna 2023-04-17 46 875 000
75 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2023-04-17 150 000 000
240 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2023-04-17 104 375 000
167 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L2 - subskrypcja prywatna 2023-06-29 564 380
0,01 161 439 818
1 614 398,18
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-24
seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2023-07-26 206 846 287
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2023-07-26 2 000 000
3 200 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - subskrypcja prywatna 2023-12-21 31 225 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2023-12-21 150 000 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2023-12-21 104 375 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M3 - subskrypcja prywatna za warranty serii C1 i C2 2023-12-21 53 239 110
5 323 911,00
0,01 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M2 - subskrypcja prywatna za warranty serii M2 i B2 2023-12-21 331 846 287
33 184 628,70
0,01 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M1 - subskrypcja prywatna za warranty serii M1 i A1 2023-12-21 114 914 603
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna za warranty serii M 2023-12-21 400 000 000
48 000 000,00
0,01 0,12
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M1 - subskrypcja prywatna za warranty serii A1 i A2 2024-01-25 114 914 603
11 491 460,30
1,00 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-06 Prawo poboru 42465999:21250000
2011-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2011-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2010-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-23 Prawo poboru 1:3
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1998-03-23 Asymilacja akcji seria H
1995-08-04 Asymilacja akcji serie F, G
1995-01-02 Prawo poboru 2:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-07-15 Split 1:4
1994-07-14 Split 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuraszkiewicz Robert Prezes Zarządu 2023-11-20 -
Marciniak Andrzej Członek Zarządu 2023-11-20 ZENERIS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zimmerman Piotr Przewodniczący RN 2020-05-11 -
Banaszak-Filipiak Kinga Członek RN 2021-06-29 -
De?bski Zbigniew Członek RN 2021-06-29 -
Schmidt, Przemysław Aleksander Członek RN 2023-10-05 FIGENE - Wiceprzewodniczący RN
SYGNITY - Członek RN
Gałczyński Łukasz Członek RN 2023-11-14 -
Władyczak Janusz Członek RN 2023-11-14 -
Sikorski Michał Członek RN 2023-11-20 FERRUM - Członek RN