pb.pl
1,2060 zł
8,45% 0,0940 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 206 467 298 575 427 160 296 201
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -185 075 -30 286 -223 538 -1 876
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -185 287 -30 610 -261 497 -1 647
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -175 896 -24 670 -273 866 -844
Amortyzacja (tys. zł) 4 463 4 347 4 285 3 637
EBITDA (tys. zł) -180 612 -25 939 -219 253 1 761
Aktywa (tys. zł) 1 322 855 1 283 823 1 302 431 1 126 735
Kapitał własny (tys. zł)* 414 100 389 643 110 244 109 058
Liczba akcji (tys. szt.) 127 431,998 127 431,998 127 431,998 127 431,998
Zysk na akcję (zł) -1,380 -0,194 -2,149 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,250 3,058 0,865 0,856
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej