pb.pl
0,2740 zł
7,45% 0,0190 zł
PL GROUP S.A. (PLG)

Wyniki finansowe - PLGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 II Q 2019 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 805 945 1 021 622
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 405 230
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 307 3 435 405 230
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 263 2 752 405 146
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 55 242
EBITDA (tys. zł) 0 0 460 472
Aktywa (tys. zł) 10 963 9 026 16 961 17 974
Kapitał własny (tys. zł)* 9 083 7 572 13 744 14 807
Liczba akcji (tys. szt.) 8 144,695 8 144,695 18 331,695 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,523 0,338 0,022 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,115 0,930 0,750 0,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej