pb.pl
0,2960 zł
0,68% 0,0020 zł
PL GROUP S.A. (PLG)

Informacje o spółce - PLGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w branży motoryzacyjnej i zajmuje się wynajmem aut, sprzedażą samochodów używanych oraz zarządzaniem flotą pojazdów. Posiada także centrum likwidacji szkód oraz studio detalingu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wodna 14/4
Kod: 90-024
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2432020
Fax:
Internet: www.plgroup.pl
Email: office@plgroup.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PL Group SA
Prezes: Albin Sebastian
Sektor: motoryzacja - pozostałe
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 20 000 000
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: IAudit sp. z o. o.
NIP: 1132685165
KRS: 0000286524
EKD: 70,10
Ticker GPW: PLG
ISIN: PLRAJDY00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 880 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 20 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 711 000
Liczba głosów na WZA: 20 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,56%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 711 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,44%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Albin Sebastian 12 515 000 (62,58%) 12 515 000 (62,58%) 2020-10-13 -
Pszczoła Michał 1 196 000 (5,98%) 1 196 000 (5,98%) 2020-10-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - Maciej Chełmicki 1 350 000
0,00
1,00 0,00 2 850 000
2 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za warranty subskrypcyjne 320 531
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2007-07-20 1 500 000
0,00
1,00 0,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-23
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-02 375 000
600 000,00
1,00 1,60 3 225 000
3 225 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-24

seria D - prawo poboru 1:3 2012-05-28 4 919 695
4 919 695,00
1,00 1,00 8 144 695
8 144 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
scalenie akcji 10:1 2015-07-19 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji serii B 2016-07-19 -1 350 000
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Rajdy 4x4 SA na PL Group SA 2017-09-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-24
seria E - subskrypcja prywatna 2017-09-14 10 187 000
10 187 000,00
1,00 1,00 18 331 695
18 331 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
seria F - subskrypcja prywatna 2018-12-28 1 196 000
1 196 000,00
1,00 1,00 19 527 695
19 527 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-29
seria G - subskrypcja prywatna 2018-12-28 472 305
472 305,00
1,00 1,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-06-14 Prawo poboru 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Albin Sebastian Prezes Zarządu 2017-09-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gaj Władysław Członek RN 2017-09-14 -
Piasecka Emilia Członek RN 2017-09-14 -
Hanamov Ivan Członek RN 2018-05-10 FINVENTU - Prezes Zarządu
2INTELL - Prezes Zarządu
Bińkowski Piotr Członek RN 2018-05-10 -
Markiewicz Marcin Członek RN 2019-06-30 -
Gutowski Tomasz Członek RN 2019-12-06 -