0,3900 zł
-2,50% -0,0100 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Informacje o spółce - RUCHCHORZ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zarządza i prowadzi klub piłkarski Ruch Chorzów. Klub uczestniczy obecnie w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy piłkarskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cicha 6
Kod: 41-506
Miejscowość: Chorzów
Kraj: Polska
Telefon: +48 322417554
Fax: +48 323463535
Internet: www.ruchchorzow.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
Prezes: Siemianowski Seweryn
Sektor: kluby sportowe
EKD: działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Liczba akcji: 69 321 041
Zatrudnienie:
  • 18 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Śląska Firma Auditingu i Doradztwa Audit sp. z o.o.
NIP: 6272524625
KRS: 0000224997
EKD: 93,11
Ticker GPW: RCW
ISIN: PLRCHZW00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 035 205,99 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 69 321 041 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 641 545
Liczba głosów na WZA: 69 321 041 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,37%
Kapitał akcyjny: 69 321 041,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 641 545
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,63%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Miasto Chorzów 25 464 154 (36,73%) 25 464 154 (36,73%) 2024-01-22 -
Kurczyk Aleksander 14 594 641 (21,05%) 14 594 641 (21,05%) 2019-08-02 -
Bik Zdzisław 13 582 750 (19,59%) 13 582 750 (19,59%) 2024-01-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria T - subskrypcja prywatna 2 000 000
1,00 29 876 695
29 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-18
seria Z 1 100 000
1,00 57 830 789
57 830 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-09
seria P - subskrypcja prywatna 1 000 000
1,00 21 676 695
21 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30
seria O 2 000 000
1,00 20 676 695
20 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-04
seria A - akcje założycielskie 2004-11-23 1 000
500 000,00
500,00 500,00 1 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria B - akcje założycielskie 2004-11-23 2 004
500,00 1 750
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria C 2005-03-14 1 864
500,00 3 614
1 807 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria D 2005-11-22 3 000
500,00 6 614
3 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria E 2007-01-31 2 000
500,00 8 614
4 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria F 2007-10-16 6 000
500,00 14 614
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

split 1:500 2008-02-04
1,00 7 307 000
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 712 500
1,00 9 019 500
9 019 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-05-07
seria H - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 064 516
1 809 677,20
1,00 1,70 10 084 016
10 084 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-10-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-10 1 415 693
1,00 11 499 709
11 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
seria L - kapitał docelowy 2011-08-30 290 992
1,00 16 790 701
16 790 701,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-22
seria K - subskrypcja prywatna 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 16 499 709
16 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
seria J - Dariusz Smagorowicz, Janusz Paterman, Artur Mrozik, 4energy SA 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 13 999 709
13 999 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
seria M - subskrypcja prywatna 2012-12-28 769 230
999 999,00
1,00 1,30 17 559 931
17 559 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-06
połączenie z Ganbist Ltd. bez podwyższania kapitału 2012-12-28

KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2013-04-04 1 116 764
1,00 18 676 695
18 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-02
seria R - subskrypcja prywatna 2015-05-11 3 500 000
1,00 25 176 695
25 176 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-14
seria S - subskrypcja prywatna 2015-12-30 2 700 000
2 700 000,00
1,00 1,00 27 876 695
27 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-12
seria X - konwersja wierzytelności na akcje 2017-12-14 21 854 094
1,00 54 730 789
54 730 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-08
seria U - subskrypcja prywatna 2018-04-20 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 30 876 695
30 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-04
seria W - subskrypcja prywatna 2018-04-20 2 000 000
1,00 32 876 695
32 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-06
seria Y - subskrypcja prywatna 2020-01-16 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - kapitał docelowy 2021-07-07 5 325 338
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - kapitał docelowy 2022-03-31 900 000
900 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AA - kapitał docelowy 2022-08-24 900 000
900 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AB - kapitał docelowy 2022-09-29 2 995 447
2 995 447,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AC - kapitał docelowy 2023-03-10 2 869 467
2 869 467,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - subskrypcja prywatna 2023-11-15 5 325 338
5 325 338,00
1,00 1,00 60 056 127
60 056 127,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22
seria Z - subskrypcja prywatna 2023-11-15 900 000
900 000,00
1,00 1,00 60 956 127
60 956 127,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22
seria AA - subskrypcja prywatna 2023-11-15 900 000
900 000,00
1,00 1,00 61 856 127
61 856 127,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22
seria AB - subskrypcja prywatna 2023-11-15 2 995 447
2 995 447,00
1,00 1,00 64 851 574
64 851 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22
seria AC - subskrypcja prywatna 2023-11-15 2 869 467
2 869 467,00
1,00 1,00 67 721 041
67 721 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22
seria AD - subskrypcja prywatna 2023-11-15 1 600 000
1 600 000,00
1,00 1,00 69 321 041
69 321 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siemianowski Seweryn Prezes Zarządu 2019-10-10 -
Stokłosa Marcin Wiceprezes Zarządu 2022-01-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mańka Marcin Przewodniczący RN 2019-07-10 -
Reck Daniel Wiceprzewodniczący RN 2020-12-30 -
Łyczykowski Krzysztof Członek RN 2019-12-30 -
Grzech Mateusz Członek RN 2020-12-30 -
Biskup, Przemysław Adam Członek RN 2020-12-30 MOJ - Wiceprezes Zarządu
Małecki Piotr Członek RN 2020-12-30 -