0,3900 zł
-2,50% -0,0100 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Wyniki finansowe - RUCHCHORZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 580 5 896 5 633 7 657
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -721 1 024 -1 356 -219
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 247 1 050 -1 316 -537
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 247 1 025 -1 316 -537
Amortyzacja (tys.) 5 6 7 21
EBITDA (tys.) -716 1 030 -1 349 -198
Aktywa (tys.) 21 192 22 733 22 837 24 166
Kapitał własny (tys.)* -2 957 -2 686 -4 002 -2 853
Liczba akcji (tys. szt.) 57 830,789 57 830,789 57 830,789 57 830,789
Zysk na akcję (zł) -0,022 0,018 -0,023 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,051 -0,046 -0,069 -0,049
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej