0,5350 zł
2,88% 0,0150 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Wyniki finansowe - RUCHCHORZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 624 1 875 2 008 1 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -322 1 051 118 -613
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -320 1 060 105 -615
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -320 1 060 105 -615
Amortyzacja (tys. zł) 9 9 9 9
EBITDA (tys. zł) -313 1 060 127 -604
Aktywa (tys. zł) 16 672 17 683 17 504 17 122
Kapitał własny (tys. zł)* -10 478 -9 089 -9 313 -9 928
Liczba akcji (tys. szt.) 57 830,789 57 830,789 57 830,789 57 830,789
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,018 0,002 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,181 -0,157 -0,161 -0,172
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej