pb.pl
1,9800 zł
-1,00% -0,0200 zł
Radpol SA (RDL)

Informacje o spółce - RADPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Batorego 14
Kod: 77-300
Miejscowość: Człuchów
Kraj: Polska
Telefon: +48 59 8342271
Fax: +48 59 8342551
Internet: www.radpol.com.pl
Email: radpol@radpol.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Radpol SA
Prezes: Kowalczyk Marcin
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 38 260 605
Zatrudnienie:
  • 541 (2018r.) - spółka
  • 554 (2014r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8430000202
KRS: 0000057155
EKD: 25,24
Ticker GPW: RDL
ISIN: PLRDPOL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 75 755 997,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 38 260 605 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 407 556
Liczba głosów na WZA: 38 260 605 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,58%
Kapitał akcyjny: 1 147 818,15 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 407 556
Cena nominalna akcji: 0,03 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
THC SICAV-RAIF SA 13 378 017 (34,97%) 13 378 017 (34,97%) 2020-07-16 -
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fulcrum FIZ; NWZ 3 061 390 (10,83%) 3 061 390 (10,94%) 2017-02-07 FAM, ETX, LKS, VOT, CCS, SKH, NEM, SUL, PSW,
PKO TFI SA portfele, ZWZ 3 900 383 (10,19%) 3 900 383 (10,19%) 2019-06-25 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, ETL, KBD, EDI, PRT, HDR,
Aviva Investors Poland TFI SA portfele, ZWZ 3 632 136 (9,49%) 3 632 136 (9,49%) 2019-06-25 MFO, PUE, ART, ASE, 11B, KGL, ABE, RBW,
NN OFE portfel 2 798 364 (7,31%) 2 798 364 (7,31%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,
PPL Consulting Expert Ltd. 1 637 266 (5,79%) 1 637 266 (5,85%) 2014-04-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
rejestracja akcji serii E 0
0,00
0,03 0,00 38 260 605
1 147 818,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-08
seria B 320 000
0,00
2,03 0,00 640 000
1 299 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:7 0
0,00
0,29 0,00 4 480 000
1 299 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-29 320 000
649 600,00
2,03 2,03 320 000
649 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-12
1996-02-01
2007-05-09
umorzenie akcji serii A oraz 474839 akcji serii B 2005-06-29 -2 714 839
0,00
0,29 0,00 1 765 161
511 896,69
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-12
renominacja akcji 2007-01-15 0
0,00
0,30 0,00 1 765 161
529 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2007-01-15 0
0,00
0,03 0,00 17 651 610
529 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-02-13 6 300 000
42 840 000,00
0,03 6,80 23 951 610
718 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-12
2007-05-16
2007-06-04
seria C - Andrzej Sielski, Grzegorz Malczyk za warranty subskrypcyjne 2010-02-13 529 548
3 600 926,40
0,03 6,80 25 719 752
771 592,56
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-10
2011-04-05
2011-02-11
umorzenie akcji 2010-02-19 -500 884
0,00
0,03 0,00 25 190 204
755 706,12
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-20
seria D - subskrypcja prywatna Andrzej, Jerzy i Matylda Pożarowszczyk 2010-02-19 1 739 478
10 819 553,16
0,03 6,22 25 691 088
770 732,64
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-26
2010-04-02
2010-11-05
zmiana numeracji akcji asymilacja akcji serii A i B w serię A 2010-02-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Radpol Elekroporcelana SA bez podwyższania kapitału 2010-04-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-01
połączenie z Rurgaz sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
połączenie z Wirbet SA bez podwyższania kapitału 2014-12-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
połączenie z Finpol Rohr sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-11-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-31
seria E - prawo poboru 2,572:1 2017-02-07 10 000 000
14 000 000,00
0,03 1,40 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-03-21 2 540 853
6 301 315,44
0,03 2,48 28 260 605
847 818,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-30 Prawo poboru 25719752:10000000
2015-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2013-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2012-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2011-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2011-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2010-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2008-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kowalczyk Marcin Prezes Zarządu 2016-04-11 -
Kułach Anna Prezes Zarządu 2017-02-07 WIKANA - Członek RN
Malczyk Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2007-02-13 -
Rusiecki Marcin Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bielowicki Grzegorz Przewodniczący RN 2015-06-24 FAM - Przewodniczący RN
Ciżkowicz Piotr Przewodniczący RN 2016-05-17 -
Niedźwiecki Janusz Wiceprzewodniczący RN 2015-06-24 APATOR - Przewodniczący RN
Rogalski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2018-06-18 -
Wysocki Marcin Sekretarz RN 2015-06-24 NOVITUS - Członek RN
Łajca Grzegorz Sekretarz RN 2019-08-12 -
Iwaniec Leszek Członek RN 2015-06-24 PANOVA - Członek RN
Tomasik Jacek Członek RN 2011-04-27 -
Kurowski Krzysztof Członek RN 2007-09-04 -
Kołodziejczyk Krzysztof Członek RN 2017-02-07 BORYSZEW - Członek Zarządu
Bocian Grzegorz Członek RN 2017-02-07 -