pb.pl
3,0000 zł
-1,32% -0,0400 zł
Radpol SA (RDL)

Informacje o spółce - RADPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stefana Batorego 14
Kod: 77-300
Miejscowość: Człuchów
Kraj: Polska
Telefon: +48 59 8342271
Fax: +48 59 8342551
Internet: www.radpol.eu
Email: radpol@radpol.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Radpol SA
Prezes: Kułach Anna
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 38 260 605
Zatrudnienie:
  • 452 (2019r.) - spółka
  • 554 (2014r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o.
NIP: 8430000202
KRS: 0000057155
EKD: 2221Z
Ticker GPW: RDL
ISIN: PLRDPOL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 114 781 815 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 38 260 605 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 642 652
Liczba głosów na WZA: 38 260 605 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,41%
Kapitał akcyjny: 1 147 818,15 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 642 652
Cena nominalna akcji: 0,03 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
THC SICAV-RAIF SA ZWZ 14 336 752 (37,47%) 14 336 752 (37,47%) 2021-05-24 -
PKO TFI SA portfele 3 809 242 (9,96%) 3 809 242 (9,96%) 2021-06-08 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, KBD, EDI, HDR, PRT, ETL, ATG,
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 698 294 (9,67%) 3 698 294 (9,67%) 2021-03-18 ART, RBW, CRJ, KGL, PUR, SLV, TEN, 11B,
NN OFE portfel 2 798 364 (7,31%) 2 798 364 (7,31%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, BDX, ATG, MCR, VRC, POZ, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
rejestracja akcji serii E
0,03 38 260 605
1 147 818,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-08
seria B 320 000
2,03 640 000
1 299 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:7
0,29 4 480 000
1 299 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-29 320 000
649 600,00
2,03 2,03 320 000
649 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-12
1996-02-01
2007-05-09
umorzenie akcji serii A oraz 474839 akcji serii B 2005-06-29 -2 714 839
0,29 1 765 161
511 896,69
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-12
renominacja akcji 2007-01-15
0,30 1 765 161
529 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2007-01-15
0,03 17 651 610
529 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-02-13 6 300 000
42 840 000,00
0,03 6,80 23 951 610
718 548,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-12
2007-05-16
2007-06-04
seria C - Andrzej Sielski, Grzegorz Malczyk za warranty subskrypcyjne 2010-02-13 529 548
3 600 926,40
0,03 6,80 25 719 752
771 592,56
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-10
2011-04-05
2011-02-11
umorzenie akcji 2010-02-19 -500 884
0,03 25 190 204
755 706,12
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-20
seria D - subskrypcja prywatna Andrzej, Jerzy i Matylda Pożarowszczyk 2010-02-19 1 739 478
10 819 553,16
0,03 6,22 25 691 088
770 732,64
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-26
2010-04-02
2010-11-05
zmiana numeracji akcji asymilacja akcji serii A i B w serię A 2010-02-19

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Radpol Elekroporcelana SA bez podwyższania kapitału 2010-04-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-01
połączenie z Rurgaz sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
połączenie z Wirbet SA bez podwyższania kapitału 2014-12-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
połączenie z Finpol Rohr sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-31
seria E - prawo poboru 2,572:1 2017-02-07 10 000 000
14 000 000,00
0,03 1,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-03-21 2 540 853
6 301 315,44
0,03 2,48 28 260 605
847 818,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2021-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-06-30 Prawo poboru 25719752:10000000
2015-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2013-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2012-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2011-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2011-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2010-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2008-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kułach Anna Prezes Zarządu 2017-02-07 WIKANA - Członek RN
Biczysko Marek Członek Zarządu 2020-05-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gębala Hubert Przewodniczący RN 2020-08-17 -
Komarov Andrii Wiceprzewodniczący RN 2020-08-17 -
Łajca Grzegorz Sekretarz RN 2019-08-12 -
Szymański Karol Sekretarz RN 2021-05-24 NORTHC - Wiceprzewodniczący RN
EMPERIA - Członek RN
KINKASO - Członek RN
Ciżkowicz Piotr Członek RN 2016-05-17 HERKULES - Przewodniczący RN
GENXONE - Członek RN