pb.pl
3,0000 zł
-1,32% -0,0400 zł
Radpol SA (RDL)

Wyniki finansowe - RADPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 897 39 027 54 873 59 659
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -845 1 513 2 280 3 549
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 884 1 098 1 199 2 622
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 413 724 516 2 198
Amortyzacja (tys. zł) 2 455 2 600 2 618 2 554
EBITDA (tys. zł) 1 610 4 113 4 898 6 103
Aktywa (tys. zł) 218 632 223 776 232 492 234 553
Kapitał własny (tys. zł)* 101 816 102 668 94 337 96 582
Liczba akcji (tys. szt.) 25 719,752 25 719,752 25 719,752 25 719,752
Zysk na akcję (zł) -0,055 0,028 0,020 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,959 3,992 3,668 3,755
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej