20,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
RED SQUARE GAMES S.A. (RSG)

Informacje o spółce - RSGAMES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność Spółki skupia sie na produkcji gier komputerowych własnych oraz na zlecenie innych podmiotów. Drugi obszar obejmuje gry ?bez prądu?, dla których Spółka pełni rolę producenta oraz współwydawcy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul.XX Pijarów 5
Kod: 31-466
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 530630730
Fax:
Internet: www.redsquare.games
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Red Square Games Spółka Akcyjna
Prezes: Wolicki Krzysztof
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 1 328 000
Zatrudnienie:
  • 29 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 9452240517
KRS: 0000874206
EKD: 5821Z
Ticker GPW: RSG
ISIN: PLRDSGM00018

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 489 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 328 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 772 500
Liczba głosów na WZA: 1 328 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,16%
Kapitał akcyjny: 132 800,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 772 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gravier Investment ASI SA 498 100 (37,50%) 498 100 (37,50%) 2023-10-23 -
Gołkowski Michał 204 400 (15,39%) 204 400 (15,39%) 2023-10-23 -
Zahorowicz Marcin 70 000 (5,27%) 70 000 (5,27%) 2023-10-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - subskrypcja prywatna 60 000
0,10 1 328 000
132 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2023-03-10
seria A - założycielska 2020-10-20 400 000
0,10 400 000
40 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2020-12-01
seria B - założycielska 2020-10-20 600 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2020-12-01
seria C - subskrypcja prywatna 2021-01-22 75 000
0,10 1 075 000
107 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2021-05-17
seria D - subskrypcja prywatna 2021-01-22 125 000
0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2021-05-17
seria E - subskrypcja prywatna 2021-08-13 20 000
0,10 1 220 000
122 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2021-09-24
zmiana firmy z Nova-Tek SA na Red Square Games SA 2021-08-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-24
seria F - subskrypcja prywatna 2022-08-05 48 000
0,10 1 268 000
126 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2022-11-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wolicki Krzysztof Prezes Zarządu 2022-08-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gołkowski Michał Przewodniczący RN 2020-11-20 -
Wilczyński Jakub Wiceprzewodniczący RN 2020-11-20 -
Pałka Dawid Członek RN 2022-08-05 -
Błażewski Karol Członek RN 2022-08-05 -
Brańka Paweł Członek RN 2020-11-20 -