20,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
RED SQUARE GAMES S.A. (RSG)

Wyniki finansowe - RSGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 101 1 583 1 878 1 717
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 454 661 938 751
Zysk (strata) brutto (tys.) 446 657 944 739
Zysk (strata) netto (tys.)* 446 657 944 739
Amortyzacja (tys.) 4 9 11 11
EBITDA (tys.) 458 670 949 762
Aktywa (tys.) 5 060 6 008 7 065 7 746
Kapitał własny (tys.)* 4 792 5 541 6 515 7 255
Liczba akcji (tys. szt.) 1 268,000 1 328,000 1 328,000 1 328,000
Zysk na akcję (zł) 0,352 0,495 0,711 0,557
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,779 4,172 4,906 5,463
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej