23,2000 zł
-3,33% -0,8000 zł
Remak-Energomontaż SA (RMK)

Informacje o spółce - REMAK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Wykonuje również specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chłodna 51
Kod: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7835360
Fax:
Internet: www.remak.com.pl
Email: remak@remak.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Remak-Energomontaż SA
Prezes: Umiński Aleksander
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Liczba akcji: 3 000 000
Zatrudnienie:
  • 835 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7540013369
KRS: 0000021123
EKD: 3320Z
Ticker GPW: RMK
ISIN: PLREMAK00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 69 600 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 3 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 522 363
Liczba głosów na WZA: 3 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,07%
Kapitał akcyjny: 7 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 522 363
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zarmen sp. z o.o. wraz z WM Legal 33 sp. z o.o. 1 548 594 (51,61%) 1 548 594 (51,61%) 2014-08-11 KFM,
PZU OFE Złota Jesień portfel 401 896 (13,40%) 401 896 (13,40%) 2021-03-31 SPN, WLC_1, IPE, DVL, MSP, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AML, KTY, MCR, MDG, KRU, MSW, MIL, AGO, VRG, ENE, ACG,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 236 784 (7,89%) 236 784 (7,89%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, WPL, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT,
Value FIZ Subfundusz 1 169 056 (5,64%) 169 056 (5,64%) 2018-10-08 KRC, 4FM, HRS, SGN, STF, CMP,
Esaliens TFI SA poprzez ESALIENS Parasol FIO 166 033 (5,53%) 166 033 (5,53%) 2021-03-03 ZRW, INK, SCP, ALL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-C - przekształcenie PP w SA 1993-11-29 2 000 000
2,00 2 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-07-21
1993-12-01
1994-11-23
renominacja 1995-05-20
2,50 2 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-06-30
seria D - prawo poboru 2:1 1995-09-18 1 000 000
9 500 000,00
2,50 9,50 3 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-12-21
1996-05-09
1996-07-02
zmiana firmy z Remak SA na Remak-Energomontaż SA 2019-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2010-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2009-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2009-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
1996-07-02 Asymilacja akcji seria D
1996-01-24 Prawo poboru 2:1
1996-01-24 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Umiński Aleksander Prezes Zarządu 2021-02-01 -
Sadowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2019-07-01 -
Garlej Marcin Wiceprezes Zarządu 2020-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Durek Sebastian Przewodniczący RN 2019-12-31 KOFAMA - Członek RN
Serwatka Bogdan Wiceprzewodniczący RN 2018-12-11 -
Bałaziński Maciej Sekretarz RN 2018-12-11 -
Raczewska-Bieleń, Agnieszka Członek RN 2017-10-09 -
Krzemiński Jan Członek RN 2018-12-11 -
Kalarus Stanisław Członek RN 2021-02-01 -