pb.pl

Wyniki finansowe - REMAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999 II Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 39 463 43 067 42 659 44 857
Kapitał własny (tys. zł)* 27 233 24 671 25 929 27 574
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,078 8,224 8,643 9,191
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej