pb.pl
17,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - RAFAMET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych, należacy w tej branży do czołówki przedsiębiorstw działających na rynku globalnym. Jest również dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Staszica 1
Kod: 47-420
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Kraj: Polska
Telefon: +48 0324191111
Fax: +48 0324191366
Internet: www.rafamet.com
Email: rafamet@rafamet.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Rafamet SA
Prezes: Wons, Emanuel Longin
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja maszyn do obróbki metali
Liczba akcji: 4 318 701
Zatrudnienie:
  • 353 (2019r.) - spółka
  • 535 (2019r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6390001564
KRS: 0000069588
EKD: 2841Z
Ticker GPW: RAF
ISIN: PLRFMET00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 75 577 267,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 318 701 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 728 349
Liczba głosów na WZA: 4 318 701 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,32%
Kapitał akcyjny: 43 187 010,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 728 349
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2 042 214 (47,28%) 2 042 214 (47,28%) 2012-05-15 PCE, TRK,
Jędrzejewski Krzysztof w porozumieniu z A. Gierbą-Jędrzejewską, W. Jędrzejewską, M. Jędrzejewskim, Ignis Avem Capital SA, IAC Equity I SA oraz Promack 1 425 135 (33,00%) 1 425 135 (33,00%) 2020-05-11 MSZ, HPS,
Tatarek Michał z podmiotami powiązanymi 261 000 (6,04%) 261 000 (6,04%) 2010-11-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A-D - przekształcenie PP w SA 1992-05-22 1 363 290
13 632 900,00
10,00 10,00 1 363 290
13 632 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1992-01-07
2007-06-25
seria E - Bank Śląski 1994-05-26 76 277
762 770,00
10,00 10,00 1 439 567
14 395 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1995-10-30
2007-06-25
seria F - prawo poboru 1:2 2007-04-18 2 879 134
43 187 010,00
10,00 15,00 4 318 701
43 187 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-21
2008-01-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-11-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2012-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2011-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2011-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2011-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2009-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-05-18 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wons, Emanuel Longin Prezes Zarządu 2008-03-01 -
Michalik Maciej Wiceprezes Zarządu 2008-06-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Paruzel Janusz Przewodniczący RN 2016-02-23 -
Sułecki Paweł Wiceprzewodniczący RN 2019-06-24 -
Tatarek Michał Członek RN 2016-02-23 -
Gaczek Aleksander Członek RN 2016-02-23 -
Kaczyński Marek Członek RN 2019-06-24 HYDRAPRE - Członek RN
MOST_ZAB - Członek RN