pb.pl
17,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RAFAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 911 30 736 33 927 21 925
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 662 2 113 263 38
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 108 1 594 -120 -483
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 058 1 435 -73 -549
Amortyzacja (tys. zł) 2 264 2 268 2 253 2 233
EBITDA (tys. zł) 602 4 381 2 516 2 271
Aktywa (tys. zł) 225 597 208 310 200 754 197 383
Kapitał własny (tys. zł)* 92 020 93 455 93 195 92 646
Liczba akcji (tys. szt.) 4 318,701 4 318,701 4 318,701 4 318,701
Zysk na akcję (zł) -0,477 0,332 -0,017 -0,127
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,307 21,640 21,579 21,452
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej