pb.pl
10,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RAFAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 332 24 403 22 857 26 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 121 1 013 -1 207 1 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 913 382 -1 692 412
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 597 194 -1 510 290
Amortyzacja (tys. zł) 2 199 2 184 2 187 2 245
EBITDA (tys. zł) 4 320 3 197 980 3 279
Aktywa (tys. zł) 202 208 203 196 207 950 205 299
Kapitał własny (tys. zł)* 94 113 94 307 92 800 93 090
Liczba akcji (tys. szt.) 4 318,701 4 318,701 4 318,701 4 318,701
Zysk na akcję (zł) 0,370 0,045 -0,350 0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,792 21,837 21,488 21,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej