2,6500 zł
-2,21% -0,0600 zł
Rank Progress SA (RNK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - RANKPROGR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma inwestycyjno-deweloperska i niekwestionowany lider w swoim segmencie rynku. Spółkę wyróżnia na rynku unikatowa strategia – specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów w średniej wielkości miastach, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do kluczowych partnerów spółki należą tacy potentaci, jak: Carrefour, H&M, Electroworld, Empik, Leroy Merlin, Metro – Makro Cash & Carry czy Praktiker.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Złotoryjska 63
Kod: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 7467766
Fax: +48 76 7467770
Internet: www.rankprogress.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Rank Progress Spółka Akcyjna
Prezes: Mroczka Jan
Sektor:
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 37 183 550
Zatrudnienie:
  • 25 (2022r.) - spółka
  • 43 (2022r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 6911997774
KRS: 0000290520
EKD: 6810Z
Ticker GPW: RNK
ISIN: PLRNKPR00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 98 536 407,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 183 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 250 960
Liczba głosów na WZA: 49 934 510 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,70%
Kapitał akcyjny: 3 718 355,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 577 932
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,30%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 (32,07%) 20 926 098 (41,90%) 2013-12-18 -
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 4 325 917 (11,63%) 8 651 834 (17,32%) 2015-03-31 -
Rank Progress SA 25 432 (0,06%) 25 432 (0,00%) 2012-07-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-01-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 16 250 960
1 625 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2007-10-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 32 501 920
3 250 192,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-20
2007-10-10
seria C - subskrypcja publiczna 2009-11-09 4 643 130
50 006 510,10
0,10 10,77 37 145 050
3 714 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-01
2010-07-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-20 38 500
3 850,00
0,10 0,10 37 183 550
3 718 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
seria E - subskrypcja publiczna 2014-05-08 13 400 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Progress XV sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z E.F. Progress I sp. z o.o., Progress X sp. z o.o. i Rank Progress SA Olsztyn sp.k. bez podwyższania kapitału 2023-06-20

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-04-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2012-03-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mroczka Jan Prezes Zarządu 2007-01-01 -
Mroczka Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2016-07-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gutowski Marcin Przewodniczący RN 2016-06-30 -
Dyś- Sokołowska Magdalena Wiceprzewodniczący RN 2019-06-18 -
Mrowiński Radosław Członek RN 2017-10-04 DRAGEUS - Prezes Zarządu
Janicki, Tomasz Jerzy Członek RN 2018-11-13 -
Grzybowska Anna Członek RN 2023-06-20 -