2,6500 zł
-2,21% -0,0600 zł
Rank Progress SA (RNK)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RANKPROGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 320 27 412 18 009 11 251
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -8 139 8 409 -16 130 19 694
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 302 8 904 -5 704 6 462
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 7 333 289 4 434
Amortyzacja (tys.) 258 232 292 103
EBITDA (tys.) -7 881 8 641 -15 838 19 797
Aktywa (tys.) 857 669 917 527 876 259 902 486
Kapitał własny (tys.)* 469 273 476 606 475 842 480 276
Liczba akcji (tys. szt.) 37 183,550 37 183,550 37 183,550 37 183,550
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,197 0,008 0,119
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,620 12,818 12,797 12,916
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej