pb.pl
23,0000 zł
4,55% 1,0000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Informacje o spółce - ROPCZYCE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest producentem wysokiej jakości zasadowych i glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych. Stanowią one niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa, szeroko rozumianego przemysłu na rzecz ochrony środowiska praz oraz innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Firma zapewnia kompleksową obsługę instalacyjno-montażową oraz serwis (projektowanie, dostawa, zabudowa, nadzór, doradztwo techniczne, serwis posprzedażowy).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Postępu 15c
Kod: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 17 2229222
Fax: +48 17 2218593
Internet: www.ropczyce.com.pl
Email: sekretariat@ropczyce.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ROPCZYCE 1 907 007 30,47%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA
Prezes: Siwiec Józef
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów ogniotrwałych
Liczba akcji: 6 259 634
Zatrudnienie:
  • 544 (2018r.) - spółka
  • 599 (2017r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8180002127
KRS: 0000036048
EKD: 23,20
Ticker GPW: RPC
ISIN: PLROPCE00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 143 971 582 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 6 259 634 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 290 150
Liczba głosów na WZA: 6 259 634 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,51%
Kapitał akcyjny: 15 649 085,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 290 150
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 118,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,49%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Siwiec Józef bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką 2 065 827 (33,00%) 2 065 827 (47,46%) 2019-02-20 -
ZM Ropczyce SA 1 907 007 (30,47%) 1 907 007 (40,54%) 2018-06-29 -
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. 1 317 316 (21,04%) 1 317 316 (30,26%) 2019-12-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 946 517
0,00
2,50 0,00 7 012 634
17 531 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-23
2018-10-25
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-02-10 1 368 660
10,00 1 368 660
13 686 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1992-03-16
1997-12-16
seria B - przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 1997-03-25 2 737 320
6 843 300,00
2,50 2,50 4 105 980
10 264 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-03-28
1997-12-16
seria C - publiczna emisja 1997-03-25 500 000
12 000 000,00
2,50 24,00 4 605 980
11 514 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-10-24
1997-12-16
obniżenie kapitału 1997-09-26
2,50 1 368 660
3 421 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-12
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-26 460 137
9 695 086,59
2,50 21,07 5 066 117
12 665 292,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
2018-10-25
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-11-16 2 994 348
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-08 -753 000
0,00
2,50 0,00 6 259 634
15 649 085,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-05-14 -2 308 674
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-20 -753 000
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ZM Service sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-07-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2019-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2005-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2003-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2003-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2002-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2002-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2002-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2002-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2001-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
1998-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
1998-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siwiec Józef Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny 2000-01-01 -
Darłak Marian Wiceprezes Zarządu 2009-11-25 -
Duszkiewicz Robert Wiceprezes Zarządu 2010-11-15 -
Darłak Marian Członek Zarządu / Dyrektor Rozwoju i Produkcji 1000-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wenc Roman Przewodniczący RN 2014-06-30 -
Ubysz Grzegorz Członek RN 2009-02-13 -
Wojtas Lesław Członek RN 2011-08-22 -
Litwinow Konstantyn Członek RN 2015-04-10 -
Lytvynov Kostyantyn Członek RN 2015-04-10 -
Skiba Łucja Członek RN 2018-02-08 -