pb.pl
30,0000 zł
-0,33% -0,1000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe - ROPCZYCE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 76 486 67 853 74 116 79 535
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 181 9 453 7 591 8 235
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 047 9 704 9 824 9 403
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 979 7 914 7 164 6 846
Amortyzacja (tys. zł) 3 073 3 039 3 001 2 957
EBITDA (tys. zł) 15 254 12 492 10 592 11 192
Aktywa (tys. zł) 461 568 439 387 430 695 451 812
Kapitał własny (tys. zł)* 295 252 298 715 307 107 315 411
Liczba akcji (tys. szt.) 6 259,634 6 259,634 6 259,634 6 259,634
Zysk na akcję (zł) 1,275 1,264 1,144 1,094
Wartość księgowa na akcję (zł) 47,168 47,721 49,061 50,388
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej