pb.pl
23,0000 zł
4,55% 1,0000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe - ROPCZYCE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 163 69 606 77 153 79 218
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 953 3 539 8 378 3 838
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 330 5 570 8 131 6 003
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 697 4 439 6 485 4 502
Amortyzacja (tys. zł) 3 464 3 485 976 3 345
EBITDA (tys. zł) 9 417 7 024 9 354 7 183
Aktywa (tys. zł) 456 196 435 630 441 149 441 418
Kapitał własny (tys. zł)* 268 155 272 594 281 005 286 617
Liczba akcji (tys. szt.) 6 259,634 6 259,634 6 259,634 6 259,634
Zysk na akcję (zł) 0,431 0,709 1,036 0,719
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,839 43,548 44,892 45,788
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej