pb.pl
18,7500 zł
3,02% 0,5500 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe - ROPCZYCE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 89 108 101 270 81 163 69 606
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 383 16 717 5 953 3 539
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 239 17 404 3 330 5 570
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 403 13 746 2 697 4 439
Amortyzacja (tys. zł) 4 721 3 695 3 464 3 485
EBITDA (tys. zł) 15 104 20 412 9 417 7 024
Aktywa (tys. zł) 460 877 465 317 456 196 435 630
Kapitał własny (tys. zł)* 257 490 271 236 268 155 272 594
Liczba akcji (tys. szt.) 6 259,634 6 259,634 6 259,634 6 259,634
Zysk na akcję (zł) 1,183 2,196 0,431 0,709
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,135 43,331 42,839 43,548
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej