pb.pl
0,2980 zł
-0,67% -0,0020 zł
Sakana SA (SKN)

Informacje o spółce - SAKANA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Sieć restauracji sushi typu premium. Obecnie posiada 6 lokali (Warszawa, Poznań, Kraków i Katowice).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6360107
Fax: +48 22 6360115
Internet: www.sakana.pl
Email: biuro@sakana.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sakana SA
Prezes: Adi Anas
Sektor: hotele i restauracje
EKD: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Liczba akcji: 24 199 000
Zatrudnienie:
  • 15 (2018r.) - spółka
  • 16 (2018r.) - grupa
Audytor: Regina Fiałkowska - Kancelaria Biegłego Rewidenta
NIP: 1132703905
KRS: 0000298107
EKD: 56,10
Ticker GPW: SKN
ISIN: PLSAKAN00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 259 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 24 199 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 259 914
Liczba głosów na WZA: 24 199 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Kapitał akcyjny: 2 419 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 259 914
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Adi Anas 18 966 000 (78,38%) 18 966 000 (78,38%) 2019-10-08 -
Rylski Marcin 1 654 077 (6,84%) 1 654 077 (6,84%) 2008-02-06 -
Romanik Tomasz 1 639 837 (6,78%) 1 639 837 (6,78%) 2008-02-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączeniowa udziałowcy: SeaFood Group sp. z o.o., D.S. Sakana sp. z o.o., TKM T.Romanik, M.Rylski sp.j. 2008-01-09 6 060 000
606 000,00
0,10 0,10 6 060 000
606 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-06
seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-06 673 000
1 998 810,00
0,10 2,97 6 733 000
673 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-16
seria C - subskrypcja prywatna 2018-05-28 6 733 000
740 630,00
0,10 0,11 13 466 000
1 346 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-14
seria D - subskrypcja prywatna 2018-05-28 6 733 000
740 630,00
0,10 0,11 20 199 000
2 019 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
seria E - subskrypcja prywatna 2019-04-18 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 24 199 000
2 419 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Adi Anas Prezes Zarządu 2019-08-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rylski Marcin Przewodniczący RN 2019-04-18 -
Diakonow Aleksander Wiceprzewodniczący RN 2017-06-19 -
Bender Urszula Członek RN 2010-06-28 HORTICO - Członek RN
Romanik Tomasz Członek RN 2019-04-18 -
Jarząb Daniel Członek RN 2019-04-18 -
Samad Khadi, Abdel Członek RN 2019-09-24 -